""

آیا در تاریخ ایران هیچ وقت زنان به پادشاهی رسیده اند

0

آیا در تاریخ ایران هیچ وقت زنان به پادشاهی رسیده اند
پوران دخت دختر خسرو پرویز به عنوان اولین زن ایرانی تاج گذاری کرد و یکسال و چهار ماه بر روی تخت نشست. کمی بعد تر نیز آذر می دخت به سلطنت رسید که خواهر پوران دخت بود و او هم حکمتی ناپایدار و چند ماهه داشت. دوران سلطنت زنان در ایران دورانی بسیار پرآشوب و سخت بود . زمانی که اندکی پس از آن با ورود مسلمانان امپراتوری ساسانی برای همیشه منقرض شد.

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید