""

آیا شما خودتان را سرزنش می کنید

0

آیا شما از آدم هایی هستید که خودتان را سرزنش می کنید؟

بدانید تا بحال سرزنش غیر از آنکه به شدت آدم ها را بیمار کند ، هیچ فایده ای برای کسی نداشته است.

سرزنش فقط شرایط را بدتر می کند ، به همین دلیل توصیه ما اینست که افراد این عادت شایع را برای اصلاح و تادیب خود را کنار بگذارند، امروزه در دنیا ، درمان خود شفقتی ابداع شده است، یعنی با خود مهربان بودن که بسیار کمک کننده هم بوده است.

خشم

خشم

اما شما تنها کاری که می توانید بکنید این است که از اشتباهات گذشته خود پند بگیریدو خود را بازبینی کنید

اگر خود را بازبینی نکنید صدمات و بیماریهای جسمی ، مانند بیماریه های قلبی و آسیب های روانی و اجتماعی مانند اعتیاد و جرم و جنایت ، همچنین بیماری های روانی مانند افسردگی ، اضطراب و حتی بیماری های جدی تر دامن آدمی را می گیرد .

گاهی اوقات هم ترکیبی از همه موارد بالا به وجود می آید.

واقعیت این است که انسان علی رغم توانایی های زیادی که دارد ، در مقابل چنین احساسات منفی بسیار آسیب پذیر است. به همین دلیل هر آنچه به انسان کمک کند از راه های سالم احساس های منفی و ناراحت کننده خود را بیرون بریزد به سلامت جسم ، روان و رشد او بسیار کمک می کند

هر انسانی در زندگی خود با مشکلاتی و مانع و ناکامی های زیادی مواجه می شود.

هر کسی دیر یا زود چیزهایی را از دست می دهد: عشق، عزیز، سلامتی و موفقیت و غیره.

به دنبال هر یک از سختی ها و ناملایمات و مشکلات و ناکامی ها ، طبیعی است که احساسات منفی زیادی پیش بیاید.

به  خصوص زمانی که مشکلات در حوزه های ارتباطی باشد، چه داخل خانواده چه در قالب دوستی که احساست منفی شدیدی ایجاد می کند ، مانند غم ، خشم، خصومت، اندوه تاسف و مانند اینها.

اگر این احساسات را نادیده بگیریم  و از آن ها فرار کنیم این احساسات بر روی هم انباشته می شوند و از توان ما در مقابله با سختی ها می کاهند و گاهی به حدی می رسند که دیگر ظرفیت برقراری روابط جدید را از دست می دهیم.

پارس کده

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید