""

اختلاف سن پدر و فرزند باعث اختلال رفتاری کودک می شود

0

محققان در تحقیقات سی ساله خود بر روی تعداد زیادی از افراد دریافتند میان سن پدر و اختلالات رفتاری فرزند ارتباطی بسیار قوی وجود دارد . بالا رفتن سن پدر، مستقیما بر مشکلاتی از جمله مصرف مواد مخدر و افسردگی (آمار افسردگی در ایرانی ها)در فرزندان تاثیر می گذارد . تا چندی پیش اعتقاد محققان بر این بود که بالا رفتن سن پدر می تواند بروز این مشکلات در فرزند را کاهش دهد. کودکی که با پدرش بیش از چهل و پنج سال تفاوت سنی دارد در مقایسه با کودکی که تفاوت سنی او با پدرش بیست و پنج سال است حدود ۳ برابر بیشتر گرفتار مشکلاتی از جمله بیش فعالی و اوتیسم ( درخودماندگی) می شود.

پدر و فرزندش و اختلاف سنی

پدر و کودکش

دیگر اختلالات رفتاری مانند افسردگی یا مصرف مواد مخدر نیز در این کودکان دو برابر بیشتر است. این تفاوت حتی در فرزندان مختلف یک خانواده نیز به وضوح دیده می شود. فرزندان اول خانواده که اختلاف سنی کمتری با پدرشان دارند، کمتر از خواهر و برادرهای کوچک تر خود ;i تفاوت سنی بیشتری با والدین دارند، گرفتار مشکلات ذکر شده می شوند.

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید