""

اگر سرما خورده اید پشت فرمان ننشینید

0

اگر با سرعت ۱۰۰ کیلومتر در ساعت در حال حرکت باشید و عطسه کنید مسافتی نزدیک به ۳ کیلومتر را کاملا با چشمان بسته رانندگی خواهید کرد. همین زمان بسیار کوتاه
می تواند به قیمت جان شما تمام شود.

رانندگی , خواب آلودگی, سرماخوردگی, درمان, دانستنی, جالب و برای مطالعه

رانندگی در حالت خواب آلودگی

 

بهتر است بدانید داروهای سرماخوردگی (بیشتر معاشرت کنید کمتر سرما بخورید)می توانند باعث خواب آلودگی ، حواس پرتی و گیجی شوند. دانشمندان متوجه شدند بعضی از مردم خصوصیات ژنتیک خاصی دارند و نسبت به این داروها بیشتر واکنش نشان می دهند. اگر شما شب هنگام این داروها را مصرف می کنید، فکر نکنید تا ساعت تا صبح اثر این داروها از بین رفته است.

این داروها تا ساعت ها در بدن شما باقی می مانند و با وجود اینکه شب قبل آنها را استفاده کرده اید ، ممکن است صبح روز بعد هم احساس خواب آلودگی کنید . به طور کلی در زمان سرماخوردگی رانندگی کردن به هیچ وجه توصیه نمی شود. این زمان گرفتگی گوش ها و سینوس ها هم ممکن است باعث شود شما صدای اطراف خود را به خوبی نشنوید. یکی دیگر از عوامل خطر، عطسه کردن پشت فرمان است . اگر با سرعت در حال حرکت هستید ناگهان عطسه کنید امکان دارد کنترول خود را از دست دهید و منجربه تصادف شوید و همین زمان بسیار کوتاه میتواند به قیمت جانتان تمام شود.

تحقیقات نشان می دهد هر ساله بیش از ۱۲۵ هزار تصادف در کشور انگلستان فقط به دلیل سرماخوردگی اتفاق می افتد .

پیشنهاد پارس کده

درمان گلودرد بدون استفاده از دارو

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید