""

اینم اسکول واقعی

0

www.parskadeh.irاسکول به یک نوع پرنده ای گفته می شود که وقتی از خانه اش خارج می شود موقع برگشت راه خانه اش را گم می کند.

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید