""

این ساختمان ۳۶۰ میلیارد تومان قیمت دارد

0

در یک آگهی که توسط شرکت ساختمانی درج شده است قیمت پایه این ساختمان اداری – تجاری ۳۶۰ میلیارد تومان عنوان شده است. این شاختمان در خیابان خالد اسلامبولی تهران قرار دارد

ساختمان 360 میلیارد تومانی

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید