""

این همه بار روی ماشین + ۱۰ عکس

0

گاهی اوقات آدم عکس هایی را که می بیند که واقعا تعجب می کند.

می خواهی باری را حمل کنی و اصرار داری که همه با یک سری و یا با یک ماشین حمل شود و ظرفیت ماشین دیگه حسابی تکمیل می شود

از جمله در عکس های بسیار جالب زیر صحنه هایی را مشاهده می نمایید که مطمئنا تعجب خواهید کرد.

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

بار روی ماشین

پارس کده

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید