""

با دیدن عکس های زیرمیزان استرس خودرا محک بزنید.تست روانشناسی

0

با نگاه کردن به این عکسها خطای دیدی که به وجود می اید را میتوانید  ببینید.

این عکسها میزان استرس تان را نشان می دهد.در واقع هر چه میزان استرس شما بیشتر باشد حرکات بیشتری را در تصویر زیر می بینید.

امیدواریم که زیاد استرسی  نباشید که استرس مسبب بسیاری از بیماری ها است.البته توجه داشته باشید این فقظ یه تست روانشناسیه.

 

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی ,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی ,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

 

خطای دید و عکس ودیدنی,سرگرمی

خطای دید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید