""

با قاطع بودن و محکم بودن پیش به سوی موفقیت

0

در میان مردم کشورهای سردسیر و پر برف شمالی ، قصه ای با این مضمون وجود دارد که روزی روزگاری دو گرگ در یک جنگل قطبی که اغلب اوقات سال پر از برف و یخ بود زندگی می کردند.یکی از گرگ ها زرنگ بود و به راحتی غذا پیدا می کرد اما گرگ دیگر برعکس و از شدت لاغری گرسنه شده بود. و زمستان سردتر می شد و هر چه زمستان سردتر می شد گرگ اول همچنان غذا داشت و گرگ دوم لاغرتر میشد.بلاخره یک روز گرگ گرسنه سراغ دوست سیرش رفت و پرسید تو چگونه همیشه غذا داری و می توانی گوزن شکار کنی؟

دوستش گفت: کاری ندارد . من در مسیر عبور گوزن ها دراز می کشم و منتظر می مانم زمانی که گله گوزن ها رد می شود، آن هایی را شکار می کنم که از من می ترسند و در مقابل آن هایی را به حال خود رها می کنم که باور نمی کنند من بتوانم آنها را شکار کنم.

چه درس بزرگی، نه فقط برای گرگ ها ، بلکه برای همه ما

با ارده و قاطع

موفقیت

اگر می خواهی زنده بمانی ، باید محکم باشی و نترسی.

قاطع باش

همه ما آدم هایی را دیده ایم که باری به هر جهت زندگی میکنند.هدف معینی ندارند و به موقع تصمیم نمی گیرند و مردد هستندو این افراد کسانی هستند که عموما دیگران برایشان تصیم می گیرند.واضح است که اینها نمی توانند به موفقیت های بزرگ دست یابند.

برای دستیابی به هر چه می خواهیم لازم است که در ابتدا قدرت تصمیم گیری داشته باشیم و پس از تصمیم گیری قاطع باشیم.پس هدف خوبی را با بررسی جوانب برای خودت تعیین کن و سپس قاطع باش

با اراده باش

بدون اراده، آرزوها خواب و خیالی بیش نیستند.

پس بعد از اینکه هدفت را تعیین کردی عزمت را برای رسیدن به آن جزم کن.چرا که عزم و اراده ، هر دو بازوی اصلی برای رسیدن به آرزوهاست.

در طول تریخ بزرگان بسیاری گفته اند  که درجه سعادت و موفقیت هر کس به میزان اراده او بستگی دارد.این حقیقتی روشن است و به آن ایمان داشته باش و به هر وسیله ممکن آن را تقویت کن.

راه های زیادی برای تقویت اراده وجود دارد که یکی از آنها ورزش کردن است به خصوص ورزش های استقامتی. حتی اگر برای یک پیاده روی ساده هم تصمیم بگیری که روزی ۲۰ دقیقه آن را انجام دهی و به تصمیمت پایبند باشی عالی است و به تقویت اراده تو کمک می کند.از کتاب و سی دی های آموزشی کمک بگیر.با اشخاص با اراده که می شناسیشان گفتگو کن و سرگذشت انسان های بزرگ تاریخ را مطالعه کن.

(برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به اراده چیست و چگونه با برنامه ریزی اراده ای قوی داشته باشیم)

یاد بگیر «نه» بگویی

بخش بزرگ هنر محکم بودن این است که یاد بگیری بیشتر نه بگویی.

یکی از باورهای نادرست در مورد مثبت بودن و مثبت گرایی این است که که مثبت بودن را با بله گفتن مداوم معنی می کنیم.

در حالی که اینطور نیست.موفقیت های بزرگی که بدست آمده است ، این حقیقت را نشان می دهد که برای رسیدن به آنها، بارها چیزها یا کسانی نفی شده اند یعنی به آنها نه گفته شده است.

هنر نه گفتن هم مثل همه مهارت های دیگر تمرین می خواهد.در روزهای آتی تمرین کن که بیشتر نه بگویی.

نه گفتن مانند عضله ای است که با تمرین بیشتر و یادگیری زمان و مکان درست آن، به مرور تقویت می شود.

تا می توانی بگو نه! تنها از این راه است که می توانی تمام ذهنت را بر روی چیزی که می خواهی متمرکز کنی.

برای شروع همین امروز حداقل یک بار نه بگو

محکم باش

کسانی که محکمند طوری راه می روند که انگار هیچ چیز در عالم جلودارشان نیست کسانی که با گام های محکم و استوار ، به سوی هدف پیش می روند مثل داستانی که در آغاز این نوشته ذکر شده است ، نه تنها زنده می مانند بلکه کامیاب می شوند و حتی به بزرگترین موفقیت ها دست می یابند.

معمولا علت اینکه بسیاری از آدم ها محکم نیستند ، ترس است.

ترس از اینکه وقتی محکم باشیم دیگران ناراحت شوند و برنجند و به ما حمله کنند یا اصلا بگذارند و بروند.

خوب است بدانیم که تعهد به کاری یا هدفی بزرگ ، صرفنظر از سختی آن ، پاداش دهنده است و برکتش نه تنها به ما بلکه به همه اطرافیان و حتی دورترها تا همه انسان ها می رسد.

شهامت داشتن و محکم بودن از مهم ترین فضیلت هاست مثل خورشیدی که گرمایش باعث رشدمان می شود و مانند ستاره ای که نورش راهمان را روشن می کند.

متنها ترس است که مانند ابری روی آن ا می پوشاند و مانع تابش نور و گرمای آن بر زندگیمان می شود.

بدانیم که بخشی از هنر موفقیت ، شکستن سد، محکم بودن و پیشرو بودن است و ترس و موفقیت با هم نمی سازند ، پس محکم باشیم .

پارس کده 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید