""

بعد از زایمان خانم ها از این گیاه بخورند

0

بعد از زایمان خانم ها از این گیاه بخورند :

این مطالعه با هدف تعیین تأثیر عصاره تخم شوید خوراکی بر خونریزی بعد از زایمان توسط میترا مهدویان عضو دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و جمعی از همکارانش طراحی و اجرا شد.

بعد از زایمان
۷۲ خانم واجد شرایط پژوهش مراجعه کننده به یک مرکز درمانی در مشهد،پس از تکمیل فرم‌های انتخاب نمونه و مصاحبه و مشاهده، بلافاصله بعد از زایمان و خروج جفت و لخته‌های داخل رحمی به طور تصادفی ۱۰ واحد اکسی توسین یا ۰٫۰۱۸ گرم بر کیلوگرم عصاره تخم شوید خوراکی دریافت کردند. سپس میزان خونریزی دوگروه محاسبه شد.

یافته‌های حاصل از این بررسی نشان می دهد: میانگین خونریزی در دو گروه تخم‌شوید و اکسی توسین در ساعت اول و دوم بعد از زایمان از نظر آماری تفاوت معنی داری داشتند.

نتایج نهایی این پژوهش حاکی است: مصرف عصاره تخم‌شوید خوراکی بعد از زایمان سبب کمتر شدن میزان خونریزی در طی ساعات اول و دوم و دو ساعت اول بعد از زایمان در مقایسه با مصرف اکسی توسین می‌شود بدون اینکه عوارض جانبی داشته باشد.

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید