""

بوذرجمهر چه کسی بود و آیا همان بزرگمهر است

0

پارس کده/تاریخ: بوذرجمهر چه کسی بود
بوذرجمهر نام عربی شده بزرگمهر بختگان وزیر معروف و اندیشمند دوران انوشیروان ساسانی است. در برخی منابع گاهی اندرزها و نوشته های بر جا مانده از او را با برزویه ی طبیب اشتباه می گیرند که دلیلش همزمانی این دو است. بزرگمهر ابتدا معلم خصوصی هرمز ولیعهد انوشیروان بود اما مدتی بعد خودش را به انوشیروان ثابت کرد و تا مقام وزیر اول بالا رفت و مورد اعتماد ترین فرد دستگاه حکومتی اش شد

در همین رابطه : تیپو سلطان آیا شخصیتی واقعی بود

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید