""

تربیت جنسی کودک – بُعدی از ابعاد هویت کودک

0

حیات جنسی انسان از بدو تولد آغاز می شود آن گاه که وی به صورت دختر یا پسر پا به عرصه هستی می گذارد. از همین زمان است که هویت وی با جنسیت موجود شکل می گیرد و نمو می یابد. وقتی کودکان ، دنیای بیرونی خود را کشف
می کنند، نسبت به بدن خود و اعضای خصوصی بدن همجنس و یا غیر همجنس خود نیز به طور طبیعی کنجکاو می شوند.

شکل شرمگاه پسرها برای دخترها جالب است و برعکس. این کنجکاوی جنسی در کودکان طبیعی است و بیشتر والدین هنگام مواجه با آن برای اولین بار متوجه می شوند که باید برای رفتار فرزند خود حدودی تنظیم کنند تا بداند از نظر اجتماعی کدام یک از رفتارهای وی در خصوص مسائل جنسی قابل قبول است.

مقرر کردن چنین حدودی همان تربیت جنسی است. برخی تربیت جنسی را صرفا انتقال اطلاعات و معلومات مرتبط با غرایز جنسی کودک می دانند حال آنکه تربیت جنسی  می توان فراهم نمودن بستری برای رشد غریزه جنسی به شیوه طبیعی و فطری با هدف به کمال رساندن موجودیت انسان در مسیر تعالی بخش تعریف نمود. با این تعریف تربیت جنسی بعدی از ابعاد تربیت انسان و سازنده بخشی از هویت وی در کنار سایر ابعاد هویت به شمار می رود.

در خصوص کنجکاوی های جنسی کودکان توجه به چند نکته به عنوان پیش نیاز بحث ضروری به نظر می رسد.

پرسش کودک

اولا: تصور کودک از دستکاری و یا نگاه کردن به شرمگاه کودک دیگر با تصور بزرگترها از این مساله تفاوت زیادی داردو این رفتارها بیش از آنکه جنبه جنسی داشته باشد ، جنبه کنجکاوی داشته و به هیچ وجه بعد اخلاقی ندارد ، لذا هر گونه مواجه اخلاقی و متنبه کننده ای منجر به دلسردی از پرسش های بعدی و بروز احساس گناه در وی گردیده و وی را برای دریافت پاسخ های پرسش های خود به سمت منابع غیر موثق و گاه مغرض می کشاند.

ثانیا: چگونگی ارتباط والدین با فرزندان خود در مورد مسائل جنسی موضوع کلید حل بسیاری از مسائل بعدی است. نگاه ضد اخلاقی برخی از والدین به این مساله و برخورد شدید و خشن آنها پیامدهای نامطلوبی در پی دارد. هر گونه پرسش در مورد مسایل جنسی جنبه ی تحول و رشدی داشته ، لذا مستلزم پاسخ اندیشمندانه و متناسب با سن درک شناختی کودک می باشد

بسیاری از والدین به دلایل متعددی چون عدم آگاهی، شرم و حیا، نگرش منفی به امور جنسی، هراس از پیامدهای منفی دادن این اطلاعات، انداختن بار این مسئولیت بر دوش مدرسه، داشتن باورهای غلط همچون «اگر پدر و مادر درباره ی مسائل جنسی با کودک خود حرف بزنند، حرمت بین انها شکسته می شود» و … نمی توانند در مورد مسائل جنسی با کودک و نوجوان خود صحبت کنند.

ادامه دارد …

پایان قسمت اول

برگرفته شده از مقاله خانم دکتر سیده فاطمه موسوی  دکترای روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

منبع : پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید