""

تربیت جنسی کودک – بُعدی از ابعاد هویت کودک -۲

0

در اینجا قسمت اول مقاله را مطالعه نمودیم و در ادامه قسمت دوم انتشار داده می شود.

تربیت جنسی کودک

باید گفت بیداری غریزه جنسی در کودکان از دو طریق صورت می گیرد.

الف) به صورت اکتشافی

کودک در سایه برخورد و تماس خویش با منبع لذت آن را کشف کرده و تماس و ارتباط را تداوم بخشیده . این فرایند اکتشاف به طریق زیر صورت می گیرد.

دستکاری شرمگاه که ناشی ار بیکاری و برای سرگرم کردن خود صورت می گیرد.

حبس ادرار و مدفوع و در نتیجه احساس خارش و لذت حاصله

تماس و اصطکاک با جسم زبر یا نرم از طریق مالیدن خود به تشک، دوچرخه، نرده و ….

خاراندن محل زخم در اطراف شرمگاه

اشکال در وضع ختنه و کمی یا زیادی پوست اطراف شرمگاه

نوازش های نادرست و تماس های نیاندیشیده والدین با اندام های حساس کودک

شستشوی کودک پس از دفع و دست زدن به شرمگاه به صورت عادی

همنشینی و همبازی شدن با کودکان دارای مشکلات جنسی یا کودکان بزرگ تر از سن خود

تماس ها و بوسه های افراطی اطرافیان

سوء استفاده جنسی کودک توسط دیگران

ب) به صورت اکتسابی

گاه غریزه جنسی در سایه آموزه های زودتر از موعد به صورت عمدی یا غیر عمدی حاصل می شود. در این زمینه:

رفتارهای صمیمانه زوجین با رنگ و بوی جنسی

کنجکاوی های کودکان در زمان های خلوت والدین

شنیدن و خواندن داستان های تحریک آمیز

مشاهده ی رفتارهای جنسی والدین یا تصاویر تلویزیونی یا مشابه آن

در نطر گرفت همسالان و منابع غیر موثق و گاه منحرف برای دریافت پاسخ پرسشهای جنسی خود.

تربیت جنسی به معنای بستر سازی رشد بهنجار غریزه جنسی در راستای اهداف فطری از منظر دین اسلام در ۳ مرحله صورت می گیرد.

تربیت جنسی کودک

۱- پیش از ممیز شدن و رسیدن به سن بلوغ

در این مرحله هنوز کودک قاذر به تشخیص میان خوب و بد نیست . اهمیت این دوره تا بدان جاست که حضرت رسول اکرم (ص) همبستر شدن زن و شوهر را در مکانی که کودک شیرخواری در آنجا خوابیده است را جایز ندانسته و آن را زمینه ساز انحراف بعدی کودک قلمداد می نمایند.(کافی، ج۵،ص۵۰۰)

۲- پس از ممیز شدن و رسیدن سن بلوغ

در این مرحله والدین موظفند رفتارهای مربوط به پاکی و طهارت، پوشش والدین و کودکان(باید دانست که نوع پوشش بزرگ ترها برابر کودکان، احترام به حریم آنهاست) و ارتباط با جنس مخالف ، پرهیز از هرگونه عامل برانگیزاننده(نشاندن کودک در آغوش بیگانه و بوسیدن و نوازش کردن) و تشخیص حریم خصوصی والدین را به کودک بیاموزند.

خداوند در سوره نور آیات ۵۸ و ۵۹ بر اجازه گرفتن کودکان برای وارد شدن به حریم والدین در سه وقت از روز تاکید می نماید. در این هنگام است که باید میان بستر کودکان با والدین و میان بستر خود آن ها با یکدیگر فاصله ایجاد نمود. آشنایی با بلوغ، تحولات ان از نظر عاطفی ، جسمی، ذهنی و نیز آگاهی از بیماری هایی که در رابطه با این دوره وجود دارد، ضرورت می یابد.

۳- پس از بلوغ

مهیا نمودن جوان برای پذیرش هویت اشتراکی و برقراری صمیمیت با جنس مخالف ایده آل خود از مجاری مشروع و قانونی می تواند شرایط ارضای نیازهای عاطفی و جنسی وی را فراهم نموده و مانع از پیامدهای ناگوار عاطفی برای فرد و اجتماعی برای جامعه گردد.

با عنایت به مراحل پیش گفته؛ دکتر استوپارد الگوهایی را برای پاسخگویی والدین به پرسشهای کودکان در سنین مختلف به شرح زیر ارایه می دهد.

الگوی کودکان ۶ – ۲ ساله

تو هیچ گاه نباید افراد غریبه را ببوسی یا بغل آنها بروی. حتی نشستن بر روی پای افراد غریبه اصلا درست نیست. یادت باشد که افراد بزرگتر از تو اجازه ندارند به بدنت دست بزنند و اگر کسی این کار را با تو کرد حتما باید به ما بگویی . اگر کسی به تو گفت : اگر رازم را به کسی بگویی اتفاق بدی برایت می افتد نباید حرفش را باور کنی ، چون وی قصد دارد دیگران از کارش مطلع نشوند . پس هر اتفاقی که در طول روز برایت می افتد برای ما تعریف کن و ما اجازه نمی دهیم که اتفاق بدی برایت بیفتد.

الگوی کودکان ۸ – ۶ ساله

تو فقط باید حرف پدر و مادر و معلمانت را گوش بدی. هیچ کس اجازه ندارد به بدنت دست بزند و یا تو را ببوسد. فقط کسانی می توانند تو را ببوسند که جز افراد نزدیک تو هستند مثل پدر بزرگ و مادربزرگ و … اگر کسی بزرگتر و یا قویتر از تو ، از تو خواست کاری رو مخفیانه برایش انجام دهی یا از تو خواست به جای خلوتی بروی ، به خواسته اش عمل نکن و سعی کن از تنها بودن با افراد غریبه خودداری کنی. به پدر و مادرت اعتماد کن و هر اتفاقی که برایت می افتذ را برایمان تعریف کن. ما همه جا مراقب تو هستیم.

الگوی کودکان ۱۱-۸ ساله

بعضی از بزرگترها دوست دارند بچه ها را از راه های گوناگون اغفال کنند و مورد سو استفاده قرار دهند . آن ها افراد بیماری هستند و این رفتارشان خلاف قانون است. بنابراین اگر کسی سعی کرد تو را در تنهایی اذیت کند مثلا خودش را بیش از حد به تو نزدیک کند یا بدنت را لمس کند ، فورا خودت را از او دور کن و پدر و مادرت را در جریان بگذار .به قول دیگران اعتماد نکن . ممکن است آنها قول خرید خیلی چیزها را به تو بدهند و بعد از تو سو استفاده کنند . تو نباید به خواسته های اینچنین بزرگترها چه آشنا یا غریبه جواب مثبت بدهی . بعضی بچه ها حتی وقتی برایشان اتفاق بدی می افتد خودشان را مقصر می دانند و موضوع را از والدین شان مخفی نگه می دارند. اگر فردی از روش های گوناگون باعث آزارت می شود بدان تو در این جریان مقصر نیستی بلکه مقصر فردی است که دست به انجام کارهای خلاف قانون می زند . و می توانی بر روی کمک پدر و مادرت حساب کنی.

از مجموع آنچه گفته شد به والدین یا مراقبان کودک توصیه می شود در جهت تربیت هر چه بهتر کودک خود به امور زیر توجه نمایند :

او را از آسیب های در کمین آگاه کنید.

به کودک یاد دهید که کسی نباید بدن او را لمس کند، لمس خوب و بد را به او آموزش دهید.

برای بدن کودک حریم قائل شوید و برای صیانت از این حریم به وی آموزش دهید.

تربیت جنسی به اندازه تربیت اخلاقی اهمیت دارد.

پرسش های کودک را به تناسب سن وی بی پاسخ نگذارید.

لباس و پوشک بچه ها را جلوی دیگران عوض نکنید.

آسیب های ناشی از کنجکاوی های کودکانه را  دریابید.

تفاوت های جنسیتی کودکان را برای آنها بازگو کنید.

کودک را از شرایط روانی و فیزیولوژیکی بلوغ مطلع سازید

حفاظت از خود مهم ترین هدف تربیت جنسی است.

نوع پوشش بزرگترها در برابر کودکان، احترام به حریم آنهاست.

جرات ورزی و پافشاری به خواسته های خود را به کودک آموزش دهید.

روش های گریز ازفشار ناشی از خواسته های افراد قلدر رابه کودک آموزش دهید.

 برگرفته شده از مقاله خانم دکتر سیده فاطمه موسوی دکترای روانشناسی تربیتی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید