""

تو به دلقک نمی خندی + عکس !

0

شاید به گرفتاری هایش می اندیشد و به نانی که باید تهیه کند.

دلقک

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید