""

جاده فلفلی زیبا در ترکیه!

0

جاده پوشیده شده از فلفل قرمز در ترکیه که این فلفلها رو برای خشک شدن در مسیر جاده قرار میدهند نا در زیر نور آفتاب خشک گردد.

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

جاده پوشیده شده از فلفل در ترکیه

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید