""

خانه ای در خط مرزی بین هلند و بلژیک

1

این خانه بین هلند و بلژیک قرار دارد و خط مرزی بین این دو کشور از میان این خانه گذر می کند و هر کشور پلاک مخصوص خود را بر روی این خانه در قسمت مربوط به خود نصب نموده است

خانه ای در خط مرزی بین هلند و بلژیک

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

۱ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید