""

خانه داری : همه خانه را جارو نکشید

0

همه خانه را جارو نکشید
همه ی خانه را در یک مرحله و پشت سر هم جارو نکنید. از کثیف ترین جای خانه شروع کنید و بعد از ده دقیقه یا یکربع جارو کردن، هم به خودتان استراحت بدهید و هم به موتور دستگاه.
موتور جاروبرقی در اثر کار مداوم داغ می کند و احتمال سوختن و خراب شدن آن بیشتر می شود. پس یکسره همه خانه را جارو نکنید . این استراحت ده دقیقه ای برای خودتان هم مفید است.

عکس زن و جاروبرقی

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید