""

دختری بعد از پخش عکس های تجاوز خود را حلق آویز نمود

0

Rehtaeh Parsons  پانزده ساله بود که گفته مشود مورد تجاوز ۴ پسر در خانه دوستش در سال ۲۰۱۱ گردید.

او ۱۷ ساله که خود را در حمام خانه شان حلق آویز کرد

دختری که مورد تجاوز قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

او بعد از پخش عکس هایش در بین همکلاسیهایش و در شبکه های اجتماعی خود را حلق آویز نمود.

این حلق آویز شدن قدرت رسانه های اجتماعی را به یاد می آورد

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید