""

دختر قرمز به سکوهای آزادی رسید

0

این دختر پرسپولیسی دیروز توانست با گریم و تغییر چهره به سکوهای آزادی برسد و دیدار پرسپولیس را از نزدیک تماشا کند.

دختر پرسپولیسی در وزشگاه آزادی

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید