""

دلخراش ترین سلفی جهان،پدر و کودک مرده اش

0

تصاویر متعددی از جنگ و خونریزی در جهان منتشر می شود که گاهی از انسان بودن خود شرمساریم . تصاویر نکبت بار جنگ ، مجروح و کشته و بدتر از همه تصاویر کودکانی که نقشی در این جنگ ها ندارند.

حسن شمشادی تصویری از سلفی کودکی در آغوش پدر منتشر نموده که کودک بی گناه مرده ای را نشان می دهد که در خونریزهای یمن توسط نیروهای عربستانی کشته شده و این آخرین آغوش می باشد

سلفی کودک مرده در آغوش پدر

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید