""

دو مرد به پسری در یک فروشگاه تجاوز کردند

0

در شهر منچستر انگلستان دوربین های فروشگاهی از دو مرد متجاوزگر فیلم گرفتند.
www.parskadeh.ir
این دو مرد پسری نوجوان را به زور و با تهدید با خود به داخل فروشگاهی بسیار شلوغ آوردند و سر او را پایین نگه داشتند و به او گفتند که اگر فرار کند، او را پیدا خواهند کرد.

او را با خود به دستشویی فروشگاه بردند و سپس یکی از دو مرد، پسر را مورد تجاوز قرار داد.

هم اکنون پلیس در جستجوی دو مردی است که این عمل شنیع را مرتکب شده اند. چیزی که پلیس را متعجب کرده است، ارتکاب این عمل در مرکز شهر و یکی از شلوغ ترین روزهای هفته بوده است.

گفته میشود پسر ۱۴ ساله به قدری شوکه شده بود که پلیس و روانشناسان بیش از دو ماه با او کار کردند تا تصویری بهتر از متجاوزان به دست بیاورند.

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید