""

رایج ترین روش های خود کشی در ایران کدام است

0

به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در ایران و بسیاری از کشورهای جهان که خودکشی اقدام ناپسند و زشت بوده و مورد تقبیح قرار می گیرد اما با این وجود آمار افرادی که سالیانه در جهان از این طریق به زندگی خود پایان می‌دهند رو به افزایش است.

خودکشی

هدف از این پژوهش نیز که به همت جمعی از پزشکان و کارشناسان سازمان انجام شده‌ تعیین ارتباط فصل با خودکشی از بین موارد ارجاعی به مراکز پزشکی قانونی کشور است.

در این تحقیق سه هزار و ۵۱۳ مورد خودکشی بررسی شد که بر اساس نتایج آن بالاترین تعداد خودکشی به ترتیب با ۳۸۰ و ۳۴۵ مورد مربوط به ماه‌های مرداد و تیر و کمترین آن به ترتیب با ۲۳۱ و ۲۳۶ مورد مربوط به ماه‌های بهمن و دی بوداز نظر فصل نیز بیشترین خودکشی ها با یکهزار و ۴۰ مورد مربوط به فصل تابستان و کمترین آن با ۷۲۶ مورد مربوط به فصل زمستان است.

همچنین استان مرکزی با ۳۹٫۵ درصد بیشترین میزان خودکشی در فصل زمستان و خراسان جنوبی با ۴۶٫۴ درصد بیشترین میزان خودکشی در فصل تابستان را به خود اختصاص می دادند. این در حالی است که ارتباط معنی داری بین شیوه های اقدام به خودکشی و فصول سال دیده می شود به نحوی که استفاده از شیوه خودسوزی در فصل زمستان بیش از سایر فصل ها بوده است.

بر اساس این تحقیق به طور کلی حلق آویز با ۵۳٫۷ درصد بیشترین شیوه مورد استفاده در خودکشی ها و کمترین آن با ۶٫۸ درصد خودکشی با سلاح گرم بوده است.

یادآور می شود در این پژوهش جامعه مورد مطالعه افرادی بودند که طی زمستان ۱۳۸۸ تا زمستان ۱۳۸۹ در ایران اقدام به خودکشی کرده‌اند و جسد آنان برای بررسی به مراکز پزشکی قانونی ارجاع شده‌است.

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید