""

روئین تن کیست و روئین تن های تاریخ چه کسانی هستند

4

 

رویین تن کیست؟

رویین تن یعنی تن چون روی. کسی است که هیچ ضربه ای بر بدن او اثر ندارد و تنی نیرومند و آسیب ناپذیر دارد.ولی هر کدام از این رویین تنان یک نقطه آسیب  پذیر دارند یعنی یک جایی از بدن آنها ضربه پذیر است که اگر دشمن از آن جای مورد نظر آگه شود چنانچه به آن نقطه از بدنش ضربه وارد کند او را از پای در می آورد.

درتاریخ اساطیری ملل مختلف چهار رویین تن وجود دارد که عبارتند از:

۱-اسفندیار ایرانی

۲-آشیل (آخیلوس)یونانی

۳-زیگفرید ژرمنی

۴- بالدر نروژی (قوم اسکاندیناوی)

اسفندیار:

اسفندیار روئین تن و جنگ رستم واسفندیار

جنگ رستم و اسفندیار

نقطه ضربه پذیر اسفندیار چشمان اوست.که هنگامی که زرتشت پیامبرمی خواست او را در درون رودخانه مقدس رویین تن کند و بدنش را تطهیر نماید هنگام فرو رفتن در آب چشمان خود را بست که این امر باعث شد آب به داخل چشمش نفوذ نکند و آن قسمت از بدنش ضربه پذیر شود و همین امر موجب مرگش شد که تیری که رستم از چوب گز فراهم کرده بود  به چشمان او پرتاب کرد و وی را از پای درآورد.

آشیل:

روئین تنان تاریخ

آشیل

 نقطه ضربه پذیر آشیل قوزک پای اوست که ضرب المثل پاشنه آشیل از همین جا نشات می گیرد.طبق روایات آشیل فرزند یکی از خدایان است به اسم تتیس. همسری دارد به نام پله که یک انسان معمولی است. آشیل فرزند هفتم تتیس و پله است.هنگامیکه بدنیا می آید پله نمی پذیرد که این فرزند را هم مثل فرزندان دیگر به آتش افکند تا نامیرا شود چون همه فرزندان دیگر را به همین ترتیب از دست داده بود بنابراین تصمیم می گیرد که نوزاد را درآب بیفکند تا تطهیر شود.مادرش تتیس قوزک پای کودکش را در دست می گیرد و وارونه در آب رودخانه ستیکس فرو می برد و بیرون می کشد. پس همه جای بدن او رویین تن می شود بجز قوزک پای چپش که آنجا ضربه پذیر می شود که در دست مادرش بود.

در جنگ تروا آشیل به دست پاریس شاهزاده تروایی(رباینده هلن)به قتل می رسد. یعنی او از خدایان مدد می گیرد که نقطه ضربه پذیر آشیل کجاست؟ خدایان هم او را راهنمایی می کنند در نتیجه پاریس تیری تهیه می کند و به قوزک پای او می زند و او را به قتل می رساند.

زیگفرید 

زیگفرید روئین تن تاریخ

زیگفرید

 نقطه ضربه پذیر زیگفرید آلمانی بین دو کتفش بود یعنی درست مقابل قلبش در مهره پشت وی .زیگفرید پهلوان قوم خودش بود و درمیان مردم زندگی می کرد. در میان ژرمنها اژدهایی است ترسناک. که مردم این طور باور دارند که اگر کسی موفق شود این اژدها را بکشد و در خون بدن اژدها بغلتد بدن او رویین تن می شودو ضربه پذیر خواهد شد. زیگفرید وقتی تصمیم گرفت که خود را رویین تن کند اژدهایی (‌مار بزرگ هفت سری) را می کشد و در خون اژدها می غلتد.اما یک نقطه ای میان دو کتف زیگفرید برگی از درخت به آن چسبیده و خون به آن نمی چسبد در نتیجه همان نقطه، نقطه ضربه پذیر بدن او می شود. زیگفرید بین قومش بسیار محبوب بود. اما برادر همسر زیگفرید به او خیلی حسادت می کرد. یک روز زیگفرید که به جنگ رفته بود برادر همسرش به سراغ خواهرش می آید و شروع می کند به وسوسه خواهر که نقطه ضربه پذیر زیگفرید را بگو. و خواهرش می گوید . وقتی زیگفرید از جنگ می آید به چشمه می رود تا آب بخورد،‌ کمرش را خم می کند در نتیجه هاگن برادر همسرش او را می کشد.

بالدر

تاریخ اساطیری»روئین تنان

بالدر

 و اما بالدر البته او در بدن خود نقطه ضربه پذیر خاصی ندارد اما به یک گیاه حساس می شود.

در میان نروژیها خدایی هست بنام خدای روشنایی به اسم اودین. بالدر پسر اودین است. یک شب در خواب می بیند که پسرش بالدر به واسطه پرتاب تیری کشته شده. اودین بعد از دیدن این خواب خیلی پریشان می شود. پس از بیدار شدن از خواب فکر می کند که امکان دارد خوابش حقیقت باشد. بنابراین به نزد خدای خدایان می رود که زنی است به نام بانو فریگان و به او می گوید ممکن است خواب من تعبیر شود پس به تمام گیاهان عالم سوگند بده به صورت تیری بر بدن فرزند من وارد نشوند.بانو فریگان همه گیاهان عالم را سوگند می دهد مگر یک گیاه چون خیلی کوچک بود به نام دبق . و خیال اودین راحت شد. یکی از تفریحات خدایان این بود که بالدر را میان می گذاشتند و به طرفش تیر می انداختند. شخصی است از یکی از خدایان، خدای بدکاران بنام لوکی. که خیلی به بالدر حسادت می کرده.و در صدد است که بالدر را از میان بردارد.تا اینکه باخبر می شود که گیاه دبق سوگند نخورده. بنابراین تیری از آن را تهیه می کند و در یکی از تفریحات تیر را به دست یکی از خدایان می دهد بنام هاتر-خدای نابینایان- و می گوید تو هم بیا و تفریح کن و درتفریح خدایان شریک شو. هاتر می گوید من نمی بینم.اما لوکی به او میگوید من به توکمک می کنم و به همین ترتیب بالدر را از پای درمی آورد.

 بعضی از نقاط اشتراک این رویین تنها:

۱-همها اینها پهلوان محبوب قوم خودشان هستند.

۲-همه این پهلوانان رویین تن هستند اما نه تنها عمر طولانی نمی کنند بلکه عمر معمولی هم نمی کنند.

۳-سه تا این چهار نفر شاهزاده اند به جز زیگفرید.

۴-همه اینها یک نقطه ضربه پذیر دارند بجز بالدر که از گیاهی ضربه پذیر است.

۵-دو نفراز این چهار نفر از گیاه ضربه پذیرند بالدر(گیاه دبق)و اسفندیا (چوب گز).

۶-دو نفر از این چهار نفر فرزند خدایان هستند:‌آشیل و بالدر.

۷-همه یک حسود داشتند

نشر:پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

۴ دیدگاه

  1. من مطلب چهار رویین تن جهان رو از سایت شما خوندم و خیلی مطلب مفیدی بود. میخواستم از مطلب عالی تون تشکر کنم.

نظر خود را بیان کنید