""

سخن بزرگان : گفته ای از امرسون به همراه عکس

0

چیزی ساده تر از بزرگی نیست.

آری

ساده بودن همان بزرگ بودن است

امرسون

گفته های بزرگان (امرسون)

امرسون

نشر : پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید