""

سربازی در ایران و در سایر کشورها و مقایسه آنها

0

سربازی در ایران و در سایر کشورها :

سربازی و دوران از مشغولیات ذهنی جوانان هر سرزمین می باشد وبه لحاظ اهمیت موضوع “خدمت سربازی”  به مقایسه اهمیت وشرایط خدمت سربازی در چند کشور مختلف دنیا پرداخته ایم که خواندن آن برای شما خالی از لطف نیست.

اتریش
شاخه های نظامی :نیروی زمینی، نیروی هوایی
سن و مدت خدمت نظامی :۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، ۱۶ سال سن برای
خدمت داوطلبانه ، مدت خدمت اجباری از سال ۲۰۰۷ از ۸ماه به ۶ ماه کاهش یافته است.
نیروی انسانی مناسب وقابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۸ -زنان بین سنین ۴۹-۱۸
خدمت سربازی اجباری در اتریش برای تمامی مردان بین سنین ۳۵-۱۸ سالگی است . طول مدت خدمت ۸ ماه است که در سال ۲۰۰۷ تا ۶ ماه کاهش یافته است.. افرادی که به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت اجتماعی که به مدت۱۲ ماه است اعزام می شوند . از ۱ ژانویه سال ۱۹۹۸ زنان نیز می توانند به خدمت داوطلبانه اعزام شوند .سربازی در ایران

 

جمهوری خلق چین (PRC)
شاخه های نظامی :ارتش آزادیبخش مردم: نیروی زمینی، نیروی دریایی ، نیروی هوایی( شامل نیروهای هوابرد) و نیروهای توپخانه (نیروی استراتژیکی موشکی) ، پلیس مسلح مردم ، نیروهای ذخیره و میلیشیا
سن و مدت خدمت نظامی :۲۲-۱۸ سال برای خدمت نظامی اجباری با ۲۴ ماه مدت خدمت ، حداقل سن برای خدمت داوطلبانه وجود ندارد ( تمامی افسران داوطلب هستند ) ، داشتن ۱۷ سال سن برای زنانی که به مشاغل خاص نظامی وارد می شوند الزامی است.
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :
مردان بین سنین ۴۹-۱۸ ،زنان بین سنین ۴۹-۱۸
تئوری خدمت سربازی اجباری در کشور چین از سال ۱۹۴۹ (تاسیس جمهوری خلق چین) مطرح شد . هرچند با توجه به جمعیت بزرگ ملت چین و شمار بالای افرادی که برای پیوستن به نیروهای دفاعی داوطلب می شوند هرگز یک خدمت اجباری صورت نمی گیرد .
خدمت سربازی اجباری در ماده ۵۵ قانون اساسی چین تقدیس شده است که به شرح زیر است :
“وظیفه مقدس هر فرد مذکر و مونث جمهوری خلق چین است که از سرزمین مادری خود دفاع نموده و در برابر تعرضات بیگانگان مقاومت نماید . انجام خدمت نظامی و پیوستن به نیروهای دفاعی یک وظیفه بزرگ ملت جمهوری خلق چین است .”

مبنای قانون فعلی خدمت اجباری، قانون خدمت نظامی سال ۱۹۸۴ است که خدمت نظامی را به عنوان یک وظیفه برای تمام مردم بدون هرگونه برتریهای قومی ، طبقاتی و اعتقادی مطرح نموده است .

آلمان
شاخه های نظامی :نیروهای مسلح فدرال : ارتش ، نیروی دریایی ( شامل شاخه دریایی رزم هوایی ) نیروی هوایی ، خدمت پشتیبانی مشترک ، خدمت پزشکی مرکزی
سن و مدت خدمت نظامی :۱۸ سال سن و مدت ۹ ماه برای خدمت اجباری نظامی
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۸ ،زنان بین سنین ۴۹-۱۸ سال :
خدمت سربازی اجباری در کشور آلمان به مدت ۹ ماه برای مردان است . زنان نیز می توانند بطور داوطلبانه در خدمت سربازی شرکت نموده و کاری تقریبا مشابه مردان انجام دهند . افرادی که به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، می توانند درخواست خدمت اجتماعی ( به مدت ۹ ماه ) بدهند که معمولا با درخواستشان موافقت می شود . برخی انتخاب ها مربوط به امداد خارجی است که حداقل ۱۸ ماه به طول می انجامد . صرفنظر از برخی استثنائات ، خدمت نظامی در آلمان برای تمامی مردان بین سنین ۲۳-۱۸ سالگی اجباری است

روسیه
شاخه های نظامی :نیروی های زمینی ، دریایی ، نیروی هوایی استراتژی پرتاب موشک
سن و مدت خدمت نظامی :
روسیه ترکیبی از نیروهای به خدمت گرفته شده اجباری و قراردادی را در سیستم نظامی پذیرفته بود. سن خدمت نظامی ۲۷-۱۸ سال است . مردان در سن ۱۷ سالگی برای خدمت سربازی نامنویسی می کنند طول مدت خدمت سربازی اجباری ۲ سال است . در پایان سال ۲۰۰۵ ، %۳۰ پرسنل ارتش روسیه را نظامیان قراردادی تشکیل می دادند. طبق برنامه ریزی تا سال ۲۰۱۰ ، %۷۰ نیروهای مسلح روسیه را نیروهای داوطلب و مابقی از نیروهای خدمت اجباری تشکیل خواهد داد ،

نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :
مردان بین سنین ۴۹-۱۸ ، زنان بین سنین ۴۹-۱۸
خدمت سربازی اجباری توسط دیمتری میلیوتین در سال ۱۸۷۰ به امپراتوری روسیه وارد شد. طول مدت خدمت اجباری در فدراسیون روسیه ۲ سال است که اکثر روس ها به طرق مختلف از انجام آن اجتناب می ورزند.
اغلب روشهای مورد استفاده در اجتناب از خدمت سربازی عبارتند از:
• تحصیل در دانشگاه یا مشابه آن . تمامی دانشجویان در زمان تحصیل از انجام خدمت سربازی معافند، اما آنها پس از فارغ التحصیلی ( یا در صورت ترک تحصیل) ملزم به انجام خدمت وظیفه می باشند. دانشجویان فارغ التحصیل یک سال را بصورت سربازیکم خدمت می کنند. اما اگر آنها یک دوره نظامی را گذرانده باشند ، می توانند با انتخاب خود به مدت ۲ سال بعنوان افسر خدمت نمایند. افرادی که تا مقاطع فوق لیسانس یا دکترا ادامه تحصیل دهند خدمت سربازی اجباری ندارند.
• داشتن مدارک پزشکی که نشان دهد فرد برای انجام خدمت سربازی مناسب نیست.

سوئد
شاخه های نظامی :ارتش ، نیروی دریایی سلطنتی سوئد ، نیروی هوایی
سن و مدت خدمت نظامی :۱۹ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت اجباری از ۱۷-۷ ماه بسته به نقش نظامی . بعد از اتمام خدمت مقدماتی، تا سن ۴۷ سالگی بعنوان سربازان ذخیره تلقی می شوند
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۹ ،زنان بین سنین ۴۹-۱۹
خدمت سربازی در کشور سوئد تنها برای مردان اجباری است . در سال ۲۰۰۲ دولت سوئد ارتش این کشور را برای توجه به امر خدمت نظامی، زنان رافراخواند. هر سال عملا کمتر از یک سوم ۱۹ ساله های مشمول کشور به خدمت اعزام می شوند. مردان می توانند خدمت غیرنظامی را انتخاب نمایند (مانند مامور آتش نشانی). بطور کلی طول مدت خدمت غیرنظامی از خدمت نظامی بیشتر است.

سوئیس
شاخه های نظامی :نیروهای زمینی ، نیروی هوایی سوئیس
سن و مدت خدمت نظامی :طبق قانون کشور سوئیس هر مرد سوئیسی ملزم به انجام خدمت نظامی است . هر مرد سوئیسی باید حداقل به مدت ۲۶۰ روز در نیروهای مسلح خدمت نماید . ۱۹ سال سن برای خدمت سربازی اجباری ، ۱۷ سال سن برای خدمت سربازی داوطلبانه ، خدمت اجباری ۱۵ هفته آموزش اجباری را شامل می شود و در طی ۲۲ سال آینده ۱۰ دوره متناوب برای تجدید آموزش فرا خوانده می شوند . زنان می توانند بطور داوطلبانه در خدمت شرکت نمایند ، اما آنها خدمت اجباری ندارند .
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۹ سال ،زنان بین سنین ۴۹-۱۹ سال

سوئیس یکی از بزرگترین نیروهای نظامی جهان را دارا است (شامل ۲۲۰٫۰۰۰ نیروی ذخیره ) . بر اساس قانون فدرال خدمت نظامی برای مردان سوئیسی اجباری و شامل ۲۱ یا ۱۸ هفته آموزش مقدماتی ( بسته به رسته سربازی) بعلاوه یک دوره ۳ هفته دوره بازآموزی بطور سالانه تا تعدادی روزهای خدمت که به ترتیب (رتبه) افزایش می یابد به ۲۶۰ روز برای سربازیکم می رسد. خدمت برای زنان داوطلبانه است . اما در تمام موارد با مردان متناسب می باشد . افرادی که به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به خدمت اجتماعی که به مدت۳۹۰ روز است اعزام می شوند .

کره جنوبی
شاخه های نظامی :ارتش ، نیروی دریایی، نیروی هوایی پلیس ملی دریایی (گارد ساحلی)
سن و مدت خدمت نظامی :۳۰-۲۰ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت اجباری ۲۸-۲۴ بسته به خدمت در هریک از شاخه های نظامی ، حدود ۴٫۰۰۰ زن بصورت اقسران کادر و خدمت می کنند که تقریبا ۲٫۳ درصد کل افسران را شامل می شود. از سال ۱۹۵۰ زنان در هفت شاخه نظامی خدمت می کنند که شامل پیاده نظام ، به غیر از توپخانه ، ضد هوایی و دادگاه نظامی .

نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۲۰ ،زنان بین سنین ۴۹-۲۰ سال :
خدمت سربازی اجباری در کشور کره جنوبی به مدت ۲۷-۲۴ ماه است. افرادی که به دلایل خاص قادر به خدمت در ارتش نیستند ، به زندان فرستاده می شوند . گزارشات زیادی وجود دارد که نشان می دهد شهروندان کشورهای دیگر مجبور به خدمت در ارتش کره جنوبی هستند . طبق قانون کره جنوبی عنوان شهروند به کسی تلقی می شود که نامش در سرشماری خانواده های کره ای وارد شده باشد . اگر مردی بین سنین ۳۵-۱۸ سالگی به کره مسافرت کند ، نامش در آمار شهروندان کره ثبت و با کشف هویت او، مشمول خدمت نظامی می شود .!!

ترکیه
شاخه های نظامی :نیروی های مسح ترکیه : نیروهای زمینی ، نیروهای دریایی (شامل نیروی هوایی دریایی و نیروی پیاده دریایی ) ، نیروی هوایی
سن و مدت خدمت نظامی :۲۰ سال سن
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۲۰ ، زنان بین سنین ۴۹-۲۰
در کشور ترکیه خدمت نظامی برای تمامی شهروندان مرد بین سنین ۴۱-۲۰ سالگی اجباری است (با برخی استثنائات) . کسانی که به امر تحصیل در دانشگاه اشتغال دارند می توانند تا اتمام برنامه هایشان خدمت سربازی خود را به تعویق بیاندازند.

شهروندان ترک که حداقل به مدت ۳ سال در خارج از ترکیه کار یا زندگی می کنند چنانچه یک مبلغ معینی پرداخت نمایند بجای خدمت نظامی تمام وقت یک دوره آموزش نظامی ۲۱ روزه (سابقا ۲۸ روز) خواهند داشت .
هرچند زنان دراصل خدمت غیر نظامی دارند ولی به آنها اجازه داده می شود تا بعنوان افسر خدمت کنند..
در کشور ترکیه هرگونه سرباز زدن از خدمت نظامی اجباری غیر قانونی و مجازات حبس را درپی خواهد داشت.

برزیل
شاخه های نظامی :ارتش برزیل ، نیروی دریایی برزیل ، نیروی هوایی برزیل
سن و مدت خدمت نظامی :۴۵-۲۱ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت ۹ تا ۱۲ ماه ، ۴۵-۱۷ سال سن برای خدمت داوطلبانه ، زنان در ابتدا از سال ۱۹۸۰ ، زمانیکه ارتش برزیل نخستین ارتش آمریکای جنوبی در پذیرش زنان در سلسله مشاغل شد ، به خدمت سربازی فرا خوانده شدند. زنان تنها در نیروی دریایی و هوایی گروه زنان خدمت می کنند .
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۹ ، زنان بین سنین ۴۹-۱۹
در کشور برزیل مردان به محض رسیدن به سن ۱۸ سالگی به خدمت سربازی اجباری اعزام می شوند . طول مدت خدمت ۱۲ ماه است (۲۴ ماه در نیروی هوایی و ۳۶ ماه در نیروی دریایی) .
چندین نوع معافیت وجود دارد که از این بین می توان به علل پزشکی برای آنانی که توانایی جسمانی مناسب برای انجام خدمت ندارند و معافیت برای افرادی که قصد گذراندن آزمونهای ورودی دانشگاههای نظامی را دارند اشاره کرد.

مالزی
شاخه های نظامی :نیروهای مسلح مالزی: ارتش مالزی ، نیروی دریایی سلطنتی مالزی ، نیروی هوایی سلطنتی
سن و مدت خدمت نظامی :۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۸ ،زنان بین سنین ۴۹-۱۸
کشور مالزی از سال ۲۰۰۴ خدمت اجباری ملی را برای یک گروه تعیین شده از زنان و مردان به مدت ۳ ماه به اجرا گذاشت. بدین ترتیب که برای پیوستن به این برنامه، با یک سیستم قرعه کشی ۲۰ درصد از ۱۸ ساله ها انتخاب می شوند. نیروهای به خدمت گرفته شده روشهای استفاده از سلاح های گرم را فرا می گیرند.

نروژ
شاخه های نظامی :ارتش نروژ ، نیروی دریایی سلطنتی نروژ ( شامل تفنگدار و گارد ساحلی )، نیروی هوایی سلطنتی نروژ ، محافظت اماکن (۲۰۰۶)
سن و مدت خدمت نظامی :۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، ۱۶ سال سن در زمان جنگ ، ۱۶ سال سن برای مردان داوطلب ، ۱۸ سال سن برای زنان ، ۱۶ سال سن برای داوطلبان خدمت در محافظت اماکن ، مدت خدمت اجباری ۱۲ ماه
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۸،زنان بین سنین ۴۹-۱۸

در کشور نروژ خدمت سربازی برای مردان، اجباری و به مدت ۱۸ ماه است. مردان از سنین ۱۸ ( ۱۷ سالگی با اجازه والدین ) تا ۴۴ (۵۵ سالگی در زمان جنگ) مشمول خدمت سربازی اجباری می باشند. در آغاز سال ۲۰۰۶ نیروهای مسلح از زنان برای معاینه پزشکی قبل از خدمت دعوت بعمل آورد، اما تا زمانیکه آنها رضایتنامه را امضا نکنند به خدمت اعزام نمی شوند. مدت واقعی خدمت سربازی ۶ ماه برای نگهبانی اماکن ، ۱۲-۹ ماه برای ارتش ، نیروی هوایی و نیروی دریایی است. ماههای باقیمانده برای خدمت در تمرینات سالانه می باشد. اما تعداد کمی از سربازان این خدمت را برای فقدان سرمایه (ذخیره) نیروهای مسلح نروژ انجام می دهند.
برخی از افراد که در دوره دبیرستان رشته های فنی (مثل نجاری و الکترونیک ) را انتخاب نمودند دوره کارآموزیشان را در ارتش می گذرانند. اگرچه برخی از سربازان نروژ که در حال انجام خدمت اجباری هستند از اینکه بسیاری از مردم از انجام خدمت معافند ، ناراضی می باشند و آن را غیرمنصفانه و یک بدشانسی می دانند ، دیگران این را یک امتیاز تلقی کرده و برای پیوستن به خدمت سربازی باهم رقابت می کنند. کارفرمایان عموما به افرادی که خدمت نظامی شان را به اتمام رسانده اند توجه مساعدی نشان می دهند.

ونزوئلا
شاخه های نظامی :نیروهای مسلح ملی ، نیروهای دریایی که شامل نیروی پیاده دریایی و گارد ساحلی است ، نیروی هوایی نیروهای مسلح مشترک یا گارد ملی
سن و مدت خدمت نظامی :۱۸ سال سن برای خدمت اجباری و داوطلبانه نظامی ، مدت خدمت اجباری ۳۰ ماه است
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۸ ،زنان بین سنین ۴۹-۱۸
در ونزوئلا خدمت سربازی اجباری است و می تواند تا ۲ سال بطول بیانجامد. تمامی مردان بین سنین ۳۴-۱۸ سال چنانچه پیش از این بعنوان ذخیره ثبت نام نشدند یا توسط دولت محلی معاف نشده باشند، مشمول خدمت اجباری هستند .

لهستان
شاخه های نظامی :نیروی های زمینی (شامل نیروی دریایی ) ، نیروی هوایی لهستان
سن و مدت خدمت نظامی :۱۷ سالگی ، ابتدای آغاز هجدهمین سال تولد . در سال ۲۰۰۵ طول مدت خدمت سربازی از ۱۲ ماه به ۹ ماه کاهش یافت. از سال ۲۰۰۸ اجازه داده شده است حداقل ۶۰ درصد پرسنل نظامی بطور داوطلبانه در خدمت حرفه ایی شرکت کنند.از آوریل سال ۲۰۰۴ به زنان اجازه داده شد تا تنها بعنوان افسران کادر و افسران وظیفه خدمت نمایند.
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹- ۱۷ ،زنان بین سنین ۴۹-۱۷

در کشور لهستان خدمت سربازی برای مردان بالغ ، اجباری و به مدت ۹ ماه است (۳ ماه برای افرادی که دارای تحصیلات عالی هستند ) . بطور فعال در هر دوره دهها هزار نفر به خدمت اجباری اعزام می شوند. انجام خدمت در نیروی پلیس نیز امکانپذیر است.

ایران
شاخه های نظامی :ارتش جمهوری اسلامی ایران : نیروی زمینی ، نیروی دریایی، نیروی هوایی شامل (پدافند هوایی)،سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران : : نیروی زمینی ، نیروی دریایی، نیروی هوایی ، نیروی مردمی بسیج ، نیروهای مجری قانون
سن و مدت خدمت نظامی :۱۸ سال سن برای خدمت اجباری نظامی ، مدت خدمت اجباری ۱۸ ماه
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۸
خدمت سربازی در جمهوری اسلامی ایران برای مردان اجباری است . طول مدت خدمت سربازی به برخی شرایط و موقعیت ها بستگی دارد . اما بطور معمول در شرایط طبیعی خدمت سربازی اجباری در ایران به مدت ۲۱ ماه با احتساب یک دوره ۳ ماهه آموزشی است . افرادی که بدلیل ضعف جسمانی یا عدم توانایی های لازم و برخی شرایط اجتماعی ، قادر به انجام خدمت نیستند از خدمت سربازی معاف می شوند.

بلغارستان
شاخه های نظامی :نیروی زمینی ، نیروی دریایی ، نیروی هوایی و دفاع هوایی
سن و مدت خدمت نظامی :۱۸ سال سن برای خدمت اجباری و داوطلبانه ، مدت خدمت ۹ ماه ، طرح هایی وجود دارد که تا با حرفه ایی شدن ارتش تا سال ۲۰۱۰- ۲۰۰۹ خدمت اجباری به پایان برسد.
نیروی انسانی قابل استفاده برای خدمت نظامی :مردان بین سنین ۴۹-۱۸،زنان بین سنین ۴۹-۱۸
خدمت سربازی اجباری در بلغارستان برای تمامی مردان بین سنین ۲۷-۱۸ سالگی است . در حال حاضر طول خدمت سربازی به مدرک تحصیلی بستگی دارد . برای افراد تحصیلکرده که دارای مدرک تحصیلی لیسانس یا بالاتر می باشند ، طول مدت خدمت سربازی ۶ ماه است . طول مدت خدمت برای افرادی که فاقد مدارک عالی هستند ۹ ماه بطول می انجامد .

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید