""

سلفی غمگین رونالدینیو شاید هم غمگین ترین!

0

رونالدینیو که به تازگی قراردادش با باشگاه فلومیننزه فسخ شده بود و روزهای بدی را می گذراند تصادفی با ماشینش داشت

عکس تصادف ماشین رونالدینیو

 

که در همین موقع یک هوادار از وی درخواست عکس سلفی می کند و آن هم این عکس

عکس سلفی غمگین رونالدینیو با هوادار

عکس سلفی غمگین رونالدینیو با هوادار

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید