""

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن در بیمارستان کودکان

0

شیشه پاک کن ها برای آنکه کودکان در بیمارستان شاد گردند تصمیم گرفتند که لباس قهرمانانی مانند سوپر من، مرد عنکبوتی، هالک شگفت انگیز را بپوشند و عکسهایی از همین قهرمانان را مشاهده می نمایید.البته در قبل هم اقدامی مشابه از سوی دکترها داشتیم(عکسی از بیمارستان کودکان و اقدام پزشکان برای شادنمودن بچه ها)

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

سوپر قهرمانان شیشه پاک کن

منبع: پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید