""

شش مهارتی که بچه ها باید زود یاد بگیرند

0

لباس شویی:

کودکان از ۲ سالگی می توانند دسته بندی کردن را بیاموزند. در واقع ، برای بچه های کوچک ، اغلب دسته بندی کردن وسایل مانند بازی است.

بچه های بزرگ تر می توانند قرار دادن لباس را در سر جایشان یاد بگیرند.

آن ها که به سن مدرسه رسیده اند می توانند تا کردن لباس های شسته شده و نیز پر و خالی کردن ماشین لباسشویی و خشک کردن را تحت نظارت بزرگ تر ها یاد بگیرند.

بین ۸ تا ۱۰ سالگی می توانند تمام مسئولیت ماشین لباسشویی و همچنین تمیز کردن آن ها را بر عهده گیرند.

شش مهارتی که بچه ها باید یاد بگیرند

کودک

ظرف شویی

کودکانی که به درستی آموزش دیده باشند ، در این امر می توانند کمک بزرگی باشند.شما چه استفاده از ماشین ظزف شویی را به فرزندان خود آموزش داده باشید چه ظرف شستن با دست را، بهترین راه برای شروع اسکاچ کشی و آب کشی است. حتی بچه های ۵-۶ ساله هم می توانند بیاموزند که چگونه بشقاب های خود را تمیز و آب کشی کنند.

۷-۸ ساله ها می توانند بیاموزند در خشک کردن  و قرار دادن ظروف در جایشان کمک کنند . در سن ۹ سالگی ، آن ها برای یادگیری شستن انواع ظروف یا چیدن آنها در ماشین ظرفشویی آمادگی دارند.از آموزش اصول ایمنی به آنان خاطر جمع شوید. به فرزندانتان نشان دهید چگونه چاقو ها را به کناری بگذارد.

مرتب کردن تختخواب

آموختن این کار مهارتی ارزشمند است. خیلی ساده از زمانی که نوپا هستند به آنها نشان دهید که چگونه تختشان را مرتب کنند، سپس کم کم به آنها اجازه دهید که خودشان آن را مرتب کنند. وقتی کودکان کوچک هستند این آزادی را دوست دارند که بالش ها و اسباب بازیشان را هر طور که دوست دارند بچینند . والدین می توانند این کار را با انتخاب رواندازی ساده تر برای بچه ها آسان کنند. وقتی فرزندان به سن مدرسه رسیدند ، هرگز با اضافه کردن چیزی به تختخوابشان این کار را برای آنها سخت نکنید.

جارو و تی زدن زمین

این کار به نظر ساده می آید . تنها کاری که باید انجام دهید حرکت دادن جارو و تی روی زمین است.اما همیشه آنقدر ساده نیست.وقتی یک جارو را به بچه بدهید ، آشغال ها به جای اینکه در یک جا جمع شوند به اطراف پرکنده می شوند . با وجود تمام وسایل جدید کودکان در سن ۷-۸ سالگی می توانند جارو کردن زمین را بیاموزند.

حذف موارد اضافی

یکی از مفیدترین مهارت هایی که می توان به فرزندان یاد داد، آموزش حذف چیزهای بدون استفاده به فرزندان از سن کم می تواند موجب شکل گیری عادتی در آنان بشود که تمام عمر همراهشان باشد. به بچه ها این امکان را بدهید که شما را حین جمع آوری وسایلتان تماشا کنند.به کوکانتان انگیزه اهدای چیزهای بدون استفاده را به افراد بی بضاعت بدهید.

منبع : پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید