""

شما جزء کدام ۴ گروه اصلی شخصیت هستید

0

روش های مختلف برای افراد مختلف

بسیاری از ابزارهای تعیین شخصیت وجود دارند که در طول سال ها توسعه یافته اند شاید بهترین آنها تست دیسک باشد که شخصیت ها را به چهار گروه تقسیم می کند.

این ابزار در تعیین شخصیت خاص افراد و تعیین نقاط قوت، ضعف ، علایق و مسیرهای شغلی احتمالی فرد به طرز شگرفی دقیق است.

ما هرگز بدون تست دیسک کسی را در شرکتمان استخدام نمی کنیم.ما داوطلبان مشاغل را با ارائه رمز ورود به وب سایتی ارجاع می دهیم و از آن ها می خواهیم ده تا پانزده دقیقه را برای پاسخگویی به مجموعه سوالات اختصاص دهند و سپس دکمه تایید را بزنند که در همان لحظه ، تحلیل کامل و دقیقی از شخصیت خودشان دریافت می کنند . نتایج تست شخصیتی همزمان برای ما یعنی کارفرمای احتمالی هم ارسال می شود

تحلیل این تست بر اساس جایگاه افراد بر روی نموداری که دو محور جدا دارد ، آن ها را به چهار تیپ شخصیتی متفاوت تقسیم می کند .دامنه محور عمودی از درون گرا در پایین تا برون گرا در بالا متغیر است. بر روی محور افقی دامنه شخصیت از وظیفه محور در چپ تا فرد محور در سمت راست متغیر است. اکنون چهار کادر و چهار تیپ شخصیت اصلی دارید.

نمودار چهار تیپ شخصیت

نمودار شخصیت

شخصیت راهبر

اولین تیپ شخصیتی در کادر چپ بالا شخصیت مسلط یا شخصیت راهبر است . این فرد برون گرا و در عین حال بسیار وظیفه محور است. انگیزه ساز اصلی برای این فرد «کسب نتایج است». این فرد می تواند کار آفرین، رئیس آتش نشانی یا افسر پلیسی فوق العاده باشد.

شخصیت راهبر سریع فکر می کند و به سرعت تصمیم می گیرد و مایل است سریع به نتایج نهایی برسد.راهبران تحمل کمی نسبت به تیپ شخصیتی ربع دوم یعنی رابطه سازان دارند ، زیرا خودشان بیشتر وظیفه محور هستند تا فرد محور اما با تیپ شخصیتی گروه سوم یعنی تحلیل گران کنار می آیند زیرا تمرکز هر دو بر روی کسب نتایج است.

شخصیت اجتماعی

دومین ربع مربوط به شخصیت اجتماعی یا ابزارگر است که در مدل دیسک با نام اثرگذار آمده است.

فرد ارزش زیادی برای روابط قائل است و فرد محور و برون گراست. انگیزه ساز اصلی برای شخص اجتماعی این است«خودت را ببین، مرا ببین»

این فرد سیاستمدار، سخنران، فروشنده و مجری یا مدیر خوبی خواهد شد و در هر کار دیگری که نیازمند سطح بالای تعامل مثبت با دیگران است نیز خوب عمل می کند.

یکی از خطرات این تیپ آن است که به سرعت با شما موافقت می کنند و تعهداتی می دهند که اغلب فراموش می کنند یا درست به خاطر نمی آورند.

شخصیت رابطه ساز

سومین ربع در سمت راست و پایین مربوط به فرد رابطه محور است . به دلایل توصیفی این فرد را « رابطه ساز» می نامیم.رابطه سازها اهمیت بسیاری به افکار و احساسات دیگران می دهند و در عین حال درون گراتر و کم حرف تر هستند ، خیلی سخن نمی گویند و زبان بدن ندارندو به کندی تصمیم می گیرند . آن ها نگران اثر رفتار و گفتار خود بر دیگران هستند بزرگترین انگیزه برای رابطه  سازان این است «بیایید دوست باشیم»

رابطه سازان معلم، پرستار، مشاور و روان شناسان خوبی می شوند ، آن ها در هر کاری که نیازمند کار نزدیک با دیگران می باشد خوب عمل می کنند و بدانید که این افرا دوست نداند عجولانه تصمیم بگیرند.

شخصیت تحلیلگر

چهارمین ربع در سمت چپ و پایین مربوط به شخصیت تحلیلگر یا متفکر است که در مدل دیسک به نام سازگار آمده است . این شخصیت تودار و ساکت و همچنین بسیار وظیفه محور است . بزرگترین انگیزه ساز برای این فرد این است : «بیایید، دقیق باشیم»

افرادی که در بخش متفکر قرار می گیرند ، حسابدار،برنامه نویس رایانه، دانشمند، محقق، ریاضی دان و تحلیلگر مالی بسیار موفقی هستند آن ها ترجیح می دهند ساعات طولانی تنها کار کنند اما کمترین عامل را با دیگران داشته باشند.

آن ها می خواهند مطمئن شوند که هیچ امکانی برای خطا یا اشتباده وجود ندارد.

پارس کده

پیشنهاد پارس کده

گروه خون شما شخصیت شما را می سازد

شخصیت شناسی زنان با رژ لبشان

 ابروهای شما شخصیت شما را نمایش می دهد

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید