""

شما در محل کار خود با آدم زورگو سرو کار دارید-۲

0

در قسمت اول مقاله

مصداق زورگویی در محل کار ، رفتارهایی از قبیل سماجت ، گستاخی، سوء استفاده، تهدید، توهین و یا بی عدالتی مستقیم نسبت به یک فرد دیگر است که ترس، تحقیر یا حساسیت قربانی را در پی دارد.

برخی علائم هشدار دهنده ممکن است در نظر یک مدیرساده تلقی شوند . مثلا فردی همیشه بدون رحم و مروت به دیگران دستور می دهد و از زبان بدن منفی، مانند پشت کردن به دیگران، تحقیر یا بی احترامی و یا فریاد کشیدن استفاده کند.

 

مدیریتنکته اصلی لینجاست که اهانت آمیز بودن یا نبودن این صحبت ها به فردی که مورد هدف قرار گرفته بر می گردد. اگر کسی می گوید به ستوه آمده یا مورد سوء استفاده واقع شده و یا تحت تاثیر قرار گرفته است ، میتوان گفت زورگویی در این مورد اتفاق افتاده است.

روش حمله مهم نیست . زورگویی صرفا به قدرت و عمل و موضع زورگویانه مربوط است.

ایجاد ترس و نامنی در محیط کار نه تنها در مورد قربانیان بلکه در مورد کسانی که شاهد این اتفاق هستند و مورد زورگویی هم واقع نشده اند صدق می کند.

آیا می توان یک سازمان را در برابر زورگویی ایمن کرد ؟ وظیفه مدیر سازمان در این خصوص چیست.

اطلاع دادن به کارمندان مهم است . چرا که انگیزه ای را به کارکنان می دهد تا کاری را انجام دهند که تاکنون داوطلبانه آن را انجام می دادند.

مدیران باید فرهنگ احترام گذاشتن به دیگران را ترویج دهند.اداره باید محیط امنی یباشد که افراد خواهان رفت و آمد همه روزه به آن باشند.

حداقل در بازدیدها جدیت به خرج دهید و در مصاحبه های استخدامی  سوال های مناسب بپرسید.

برای کارکنان شفاف سازی کنید که چه رفتاری از سوی آنها قابل تحمل و چه رفتارهایی قابل گذشت نیست.

جلسه یا ملاقات های غیر رسمی را کنار بگذارید و افکار اعضا را جویا شوید و به آنچه می شنوید ، پاسخ دهید.اطلاعات روند کار سازمان را بین آنها پخش کنید . مطمئن شوید کارکنان شما می دانند که چقدر قدردان زحمات آن ها هستید.

منبع:پارس کده

 

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید