""

شما در محل کار خود با آدم زورگو سرو کار دارید-۱

0

آیا در سازمان خود آدم زورگو دارید؟

کارشناسان می گویند به احتمال زیاد پاسخ مثبت است. در تمام سطوح کاری در تمام صنایع ، بین جنسیت ها، قومیت ها و فرهنگ ها با افراد زورگو مواجه می شویم.

۳۵ درصد از کارگران خودشان به دیگران زور می گویند و ۱۵ درصد نیز شاهد زورگویی بوده اند، ۵۰ درصد باقی مانده نیز تحت تاثیر زورگویی واقع شده اند.

کارمند زورگو

کارمند زورگو

 

اما زورگوها چه کسانی هستند? تاکتیک آنها چیست؟

برای تازه کارها ، زورگویی در محل کار یک فراز و نشیبی دارد که بر این اساس ۷۲ درصد از زورگوها روسا هستند ، ۱۸ درصد کارگران و ۱۰ درصد نیز افراد زیر دست سازمان هستند.

اکثر آدم های زورگو مرد هستند  و وقتی خانم ها زورگو باشند در ۸۰ درصد موارد خانم های دیگررا هدف قرار می دهند

ما به آدم های زور گو به چشم افرادی هیکلی و نادان نگاه می کنیم که جز پرخاشگری و شیطنت ، کار دیگری از دستشان بر نمی آید اما اگر اینطور است چرا آنها در سازمان ها مشغول به کار می شوند.

افراد خبره ای که تصمیم می گیرند کار ناشایستی انجام دهند ، خیلی خوب از انجام آن بر می آیند.یک فرد زورگوی ماهر ، با اعتماد به نفس اجتماعی بالا می فهمد و احساس می کند افرادی که هدف قرار گرفته در چه مواردی ترس و عدم اطمینان دارند. اینجاست که زورگویی موثر واقع می شود.

آدم های زورگو ویژگی های یک رهبر خوب مانند هوش عمومی، هوش عاطفی و مهارت های اجتماعی را دارند اما از آن در جهت منافع فردی استفاده می کنند.

در واقع عملکرد فردی و شغلی آن ها با افزایش قدرتی که دارند، بهبود پیدا می کند اما وقتی پیشروی می کنند ، سازمان آنها به طور کلی به دردسر می افتد.

درست مثل بازی فوتبال آمریکایی که در آن بازیکنان به اعمال خشونت در زمین بازی تشویق می شوند ، شرکت هایی که تنها روی عملکرد تمرکز دارند  به طور ضمنی رفتار زورگویانه را تایی می کنند.

وقتی به افراد پاداش می دهید ، مطمئن شوید که این پاداش را نه فقط به عملکرد کاری آنها ، بلکه به رعایت ارزش های همیشگی سازمان خودتان توسط آنها داده اید

یعنی پاداش صرفا به عمل خوب داده نشده بلکه به انجام آن در روش صحیح و مناسیب تعلق گرفته است.

انتخاب کسی که درست راه نمی رود و او را به عرش بردن، دیگران را به این فکر می اندازد که راه و رمز موفقیت همین است.

آنگاه ناگهان خودتان شگفت زده می شوید از اینکه چگونه فرهنگ قربانی کردن دیگران را در سازمان باب کرده اید.

پارس کده 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید