""

طنر پ نه پ (سری ۱)

0

www.parskadeh.ir

۱- رفتم مغازه میگم آقا مرگ موش میخوام، میگه برای موش های خونتون میخواین؟
پ نه پ میخوایم بریزیم تو خورشتمون خوش رنگ شه !

۲- سوار تاکسی شدم. یارو صدای ضبطشو تا ته زیاد کرده بود. میگم میشه صدای ضبطتونو کم کنید؟ میگه اذییتتون میکنه!
پ نه پ گفتم کم کنی این یه تیکشو من بخونم ببینی صدای کدوممون بهتره!!!

۳- رفتم سر خاک خدا بیامرزی دارم خرما تعارف می کنم، طرف برداشته میگه فاتحه است دیگه نه؟
پ نه پ خدا بیامرز زنده شده داریم جشن می گیریم!

۴- رفتم از قسمت قفسه باز کتابخونه ۲ تا کتاب برداشتم آوردم گذاشتم جلوی مسئولش که وارد حسابم کنه؛ میگه: میخوای ببریشون؟
پ نه پ اومدم کتابارو بهت توصیه کنم بخونی، میانگین ساعت مطالعه تو مملکت بره بالا

۵- اومده از خواب بیدارم کرده میگه خوابی ؟
پ نه پ دوستم چشم گذاشته منم رفتم زیر پتو قایم شدم نصف شبی

۶- سر امتحان برگه تقلبم و در آوردم دارم مینویسم. مراقبه دیده میگه تقلبه؟؟
گفتم پ نه پ جدول شرح در متنه، گفتم وقت اضافه آوردم همینجا حلش کنم!

۷- رفتم بچه خواهرمو از مهدکودک بیارم، مربیه میگه: بچه رو میبریدش؟
گفتم پ نه پ همینجا میخورمش

۸- تو خیابون موتوریه اومد کیفم رو قاپید، یارو میپرسه دزد بود؟
گفتم پ نه پ رفیقم بود اومده بود امانتیش رو پس بگیره، فقط خواست هیجانش بیشتر باشه

۹- مرغ عشقم مرده و در حالی که پاهاش رو به بالاس افتاده کف قفس. دوستم اومده می گه : اِ مرغ عشقت مرد؟
بهـــش گفتم: پ نه پـ کمر درد داشته دکتر گفته باید طاق باز دراز بکشه کف قفس

۱۰- داداشم گفت چرا بال بال میزنی؟چیزی پرید تو گلوت؟
گفتم پ نه پ دارم خودم رو آماده پروار میکنم

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید