""

طنز فرق زنان و مردان قدیم و جدید ایرانی

0

این مطلب فقط جهت طنز دارد!

صبح ساعت ۵ زن ایرانی قدیم:

به آهستگی از خواب بیدار می‌شود. نماز میخواند و سپس به لانه مرغها میرود تا تخم مرغها را جمع کند زن ایرانی جدید: مثل خرچنگ به رختخواب چسبیده و خر و پف میکند..

صبح ساعت ۶ زن ایرانی قدیم:

شیر گاو را دوشیده است ، چای را دم کرده است ، سفره صبحانه را با عشق و علاقه انداخته و با مهربانی مشغول بیدار کردن آقای شوهر است. زن ایرانی جدید: باز هم خوابیده است

طنز فرق زنان و مردان قدیم و جدید ایرانی

طنز فرق زنان و مردان قدیم و جدید ایرانی

صبح ساعت ۷ زن ایرانی قدیم:

مشغول مشایعت آقای شوهر است که از در خانه بیرون میرود و هزار تا دعا و صلوات برای سلامتی شوهر کرده و پشت سرش به او فوت میکند. زن ایرانی جدید: هنوز خوابیده است.

صبح ساعت ۱۱ زن ایرانی قدیم:

مشغول رسیدگی به بچه ها و پاک کردن لپه برای درست کردن ناهار است. زن ایرانی جدید: تازه چشمانش را با هزار تا ناز و عشوه باز کرده و با دست در حال بررسی جوش های روی کمرش است

ظهر ساعت ۱۲ زن ایرانی قدیم:

مشغول مزه کردن پلو به جهت تنظیم نمک آن است. زن ایرانی جدید: در حال آرایش کردن با همسایه طبقه بالا در مورد انواع پازیشن های جدید جهت چیز صحبت می‌کند

ظهر ساعت ۱۳ زن ایرانی قدیم:

در حال شستن جوراب و لباس‌های آقای خانه درون تشت وسط حیاط خلوت میباشد. زن ایرانی جدید: در حال روشن کردن ماشین لباسشویی ، ماشین ظرفشویی و البته غرغر کردن است…

ظهر ساعت ۱۴ زن ایرانی قدیم:

در حال مالیدن پای آقای شوهر که برای خوردن ناهار به خانه آمده است میباشد. جهت حض جمیل بردن آقای شوهر ، دامن گل گلی خود را پوشیده است. زن ایرانی جدید: در حال انداختن یک غذای آماده درون مایکروفر بوده و در همان حال در حال تماشای FashionTV می‌باشد. ظهر ساعت ۱۵ زن ایرانی قدیم:

در حال جارو کردن حیاط خانه و تمیز کردن لانه مرغها و بردن علوفه برای گاوشان می‌باشد. زن ایرانی جدید: با یکی از دوستانش به پاساژ صدف برای خرید رفته است.

عصر ساعت ۱۶ زن ایرانی قدیم:

مشغول شستن پاهای کودکشان است که به دلیل دویدن در کوچه خونی شده است. زن ایرانی جدید: در حال پرو کردن لباس‌های خریداری شده است. در همان حال هم نیم نگاهی هم به شکم خود دارد که جدیداً چاقی را فریاد می‌کشد.

عصر ساعت ۱۷ زن ایرانی قدیم:

دم در خانه ایستاده است تا آقای شوهر بیاید. زن ایرانی جدید: در لابی نشسته است تا با آقای شوهر به خرید برود.

عصر ساعت ۱۸ زن ایرانی قدیم:

برای شوهر خود چای آورده و مانند یک خانم کنار شوهرش در حال صحبت با او است. زن ایرانی جدید: از این مغازه به آن مغازه شوهر بیچاره خود را می‌برد.

شب ساعت ۱۹ زن ایرانی قدیم:

سفره شام را انداخته و شوهر را برای خوردن شام دعوت میکند. زن ایرانی جدید: هنوز در حال خرید است.

شب ساعت ۲۰ زن ایرانی قدیم:

در حال شستن ظروف شام ، کنار حوض خانه است. زن ایرانی جدید: کماکان در حال خرید است.

شب ساعت ۲۱ زن ایرانی قدیم:

در حال چاق نمودن قلیان آقای همسر میباشد. زن ایرانی جدید: در رستوران ، پیتزا میل می‌فرمایند.

شب ساعت ۲۲ زن ایرانی قدیم:

رختخواب ها را پهن کرده است برای خوابیدن . در حال ریختن گل سرخ روی متکای آقای خانه است تا خوش بو شود. زن ایرانی جدید: در حال غرغر کردن بر سر وضعیت ترافیک است.

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید