""

عکسهای دیدنی از پشت صحنه فصل ۳ سریال شرلوک

0

سریال Sherlock  مدتهاست که هوادارن زیادی دارد فصل جدید (۳) این سریال از تاریخ ۱۹ ژانویه شروع شده امیدوارم از دستش نداده باشید.

Rebecca Eaton تهیه کننده ی سریال گفته که : قسمتهای جدید فوق العاده اند ، هر قسمت مانند یک فیلم میماند . روابط بین شرلوک و واتسون هم خیلی خیلی خوب و جالب شده…

اسم قسمتهای فصل ۳ سریال هم به صورت زیر خواهد بود:

۳٫۳“The Empty Hearse” ۳٫۱   “The Sign of Three”۳٫۲   “The Last Vow

اینک در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل ۳ سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

برای بزرگترشدن تصاویر بر رویشان کلیک کنید:

پشت صحنه ,فیلم برداری,شرلوک ,Sherlock,فصل سوم,Rebecca Eaton,2014,زیبا ودیدنی ,تصاویر

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

پشت صحنه ,فیلم برداری,شرلوک ,Sherlock,فصل سوم,Rebecca Eaton,2014,زیبا ودیدنی ,تصاویر

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

پشت صحنه ,فیلم برداری,شرلوک ,Sherlock,فصل سوم,Rebecca Eaton,2014,زیبا ودیدنی ,تصاویر

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

در این پست تصاویر جدیدی از پشت صحنه ای فصل 3 سریال شرلوک تهیه کردایم امیدوارم خوشتان بیاید.

پشت صحنه فیلم برداری شرلوک هولمز

 

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید