""

عکسی از بیمارستان کودکان و اقدام پزشکان برای شادنمودن بچه ها

2

در این بیمارستان کودکان مبتلا به سرطان دکترها پا پوشیدن لباس دلقک ها باعث می شوند تا شاید درد کمتری حس کنند.

دلقک شدن دکتر ها برای ششادی کودکان سرطانی

بیمارستان کودکان سرطانی

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

۲ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید