""

عکس جالبی از مبهوت شدن قبیله ای در آمازون در برابر هواپیما

0

در این عکس ها  یک قبیله کوچک بدوی دویست نفری در آمازون که ارتباطی با جهان خارج ندارند نیزه های خود را به طرف هواپیما نشان می دهند و این قبیله کوچک در برزیل و در مرز پرو زندگی می کنند.

قبیله ای در آمازون در برزیل و در مرز پرو

قبیله ای در آمازون

قبیله ای در آمازون در برزیل و در مرز پرو

قبیله ای در آمازون

قبیله ای در آمازون در برزیل و در مرز پرو

قبیله ای در آمازون

پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید