""

عکس جمشید بسم الله در بازار ارز

0

عکس جمشید بسم الله

جمشیدی یا همان “جمشید بسم الله” فردی است که روی چهارپایه ایستاده و لباس چهارخونه آبی به تن دارد. او یک دلال خرده پا در بازار ارز بود

عکس جمشید بسم الله

جمشید بسم الله

عکس جمشید بسم الله

عکس جمشید بسم الله

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید