""

عکس قدیمی از دوران سربازی هیتلر۱۹۱۶-۱۹۱۹

0

هیتلر که زمانی میلیون ها سرباز زیر دستش خدمت می کردند و صدها هزار سرباز نیز کشته شدن، زمانی خودش بین سال های ۱۹۱۶-۱۹۱۹ سرباز بوده و عکس زیر همین دوران را نشان می دهد

عکس قدیمی هیتلر در دوران سربازی

عکسی از دوران سربازی هیتلر

هیتلر اولین تفر از سمت راست

انتشار: پارس کده

پیشنهاد پارس کده:

عکس تاریخی از یک سرباز آلمانی پس از ناامیدی در جنگ کرسک

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید