""

عکس ماشین عروس ایرانی تزئین شده با کارت شارژ

0

عکس ماشین عروس ایرانی تزئین شده با کارت شارژ

به گفته آقا داماد این تعداد کارت شارژ را که با آن ماشین عروس را مزین کرده بود حدود چهارهزار و پانصد عدد است که طی دوسال جمع آوری کرده و به امید چنین روزی که با این ماشین عروس همسر آینده اش را به زادگاهش ببرد همت گماشته و بالاخره به آرزویش رسید

عکس ماشین عروس تزئین شده با کارت شارژ

عکس ماشین عروس تزئین شده با کارت شارژ

عکس ماشین عروس تزئین شده با کارت شارژ

عکس ماشین عروس تزئین شده با کارت شارژ

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید