""

عکس مورچه از نمای نزدیک

0

عکس مورچه ها از نمای نزدیک

این عکسی است فیبس سلیح عکاس عراقی منتشر کرده است

وی در عکس گرفتن از جانوران از نمای نزدیک دارای تبحر خاصی است.

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید