""

عکس هایی از جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

0

سینمای هالیوود به عنوان فنی ترین و تکنیکی ترین سینمای جهان شناخته می شود و جلوه های ویژه یکی از ارکان سینمای غرب می باشد که باعث هیجان انگیز شدن این سینما شده است.

در عکس های زیر شما صحنه هایی از قبل و بعد از اعمال جلوه های ویژه در برخی از فیلم های مشهور آمریکایی را مشاهده می کنید.

جلوه های ویژه در life of pi

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در life of pi

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در life of pi

جلوه های ویژه در the wolf of wallstreet

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در the wolf of wallstreet

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در the wolf of wallstreet

جلوه های ویژه در the man of steel

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در the man of steel

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در the man of steel

جلوه های ویژه در Iron Man 3

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در Iron Man 3

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در Iron Man 3

جلوه های ویژه در Alice in Wonderlan

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در Alice in Wonderlan

جلوه های ویژه در Alice in Wonderlan

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در Alice in Wonderlan

جلوه های ویژه درThe lone Ranger

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه درThe lone Ranger

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه درThe lone Ranger

جلوه های ویژه در The Avengers

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در The Avengers

جلوه های ویژه در سینمای هالیوود

جلوه های ویژه در The Avengers

نشر پارسی : پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید