""

عکس های نهنگ مرده ای که به چنگ خرس های قطبی افتاده است

0

در این عکس ها که مشاهده می کنید چندین خرس قطبی مشغول دریدن نهنگ مرده ای می باشد.

خوردن نهنگ مرده توسط خرس های قطبی

خرسهای قطبی و نهنگ مرده

خوردن نهنگ مرده توسط خرس های قطبی

خرسهای قطبی و نهنگ مرده

خوردن نهنگ مرده توسط خرس های قطبی

خرسهای قطبی و نهنگ مرده

خوردن نهنگ مرده توسط خرس های قطبی

خرسهای قطبی و نهنگ مرده

خوردن نهنگ مرده توسط خرس های قطبی

خرسهای قطبی و نهنگ مرده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید