""

عکس ۸ رئیس جمهور آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

0

عکس ۸ رئیس جمهور آمریکا قبل و بعد از رفتن به کاخ سفید

جرج واشنگتن قبل ۱۷۷۶ و بعد ۱۷۹۷

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

جرج واشنگتن

 

ابرهام لینکن قبل ۱۸۵۸ و بعد ۱۸۶۵

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

ابرهام لینکن

روزولت قبل ۱۹۳۳ و بعد ۱۹۴۵

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

فرانکلین روزولت

رونالد ریگان قبل ۱۹۸۱ و بعد ۱۹۸۸

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

رونالد ریگان

جرج بوش پدرقبل ۱۹۸۹ و بعد ۱۹۹۳

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

جرج بوش پدر

کلینتون قبل ۱۹۹۳ و بعد ۱۹۹۹

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

کلینتون

جرج بوش پسر ۲۰۰۱ و بعد ۲۰۰۸

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

جرج بوش پسر

اوباما ۲۰۰۹ و بعد ۲۰۱۱

عکس رئیس جمهورهای آمریکا قبل و بعد از ریاست جمهوری

اوباما

 

منبع : پارس کده

همچنین در همین رابطه به مطلب جالب (عکس دوران جوانی سیاستمداران معروف (اوباما،برلوسکونی و …) مراجعه نمایید

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید