""

فاصله زمین تا سیاره های همسایه با یک موشک سریع السیر

0

فرض کنید یک موشک سریع السیر داریم که در هر ساعت این موشک ۳۸۰۰۰ کیلومتر طی می کند آن وقت میتوانیبم فاصله زمین تا سیاره های همسایه را در مدت زمان زیر طی کنیم.

عکس فضا-space

فضا

از زمین تا ماه__ ۹ ساعت

از زمین تا زهره__ ۴۳ روز

از زمین تا مریخ__ ۸۲ روز

از زمین تا عطارد__۹۵ روز

از زمین تا پلوتون__۱۶ سال

از زمین تا نپتون__۱۲ سال

از زمین تا اورانوس__۷ سال و ۸ ماه

از زمین تا مشتری __ ۱ سال و ۹ ماه و ۱۵روز

از زمین تا زحل__ ۳ سال و ۷ ماه و ۱۵ روز

از زمین تا خورشید__۵ ماه

خوب مواظب خودتان باشید و کمر بندهای  خود را ببندید و سفر خوش!

 

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید