""

قورباغه ای به شکل ای تی موجودی فضایی

0

این قورباغه که به نام قورباغه باران معروف است بیشتر به موجوی فضایی شبیه است تا قورباغه. این قورباغه در آفریقای جنوبی زندگی کرده و هر چند نسل آن با خطری جدی انقراض مواجه است.

قورباغه به شکل موجود فضایی

قورباغه باران

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید