""

متلک کاریکاتوری به کیهان: مشکلت غیرته

0

روزنامه کیهان، فیلم «فروشنده» اصغر فرهادی را متهم به “نکوهش غیرت و تعصب” کرد، علی میرایی هم در واکنش، این کاریکاتور را در روزنامه قانون منتشر کرد.

متلک کاریکاتوری به کیهان

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید