""

مردی که سگ خود را برای تسکین درد به استخر آب گرم می برد

0

این مرد سگ خود را که از هشت ماهگی  بزرگ کرده است به دلیل آنکه سگش  درد مفاصل دارد برای تسکین درد مفاصل به استخر آب گرم می برد و این عکس از لحظه ای گرفته شده است که سگ پس از تسکین درد ایچنین سرش را به سینه مرد تکیه داده است.

سگی در دریاچه آب گرم

دریاچه آب گرم

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید