""

نکاتی که در هنگام دیدن شهاب سنگ باید دقت نمود

0

نکاتی که باید هنگام دیدن شهاب سنگ به آنها دقت کنید

زمانی یک شهاب واره که در واقع قطعه ای جامد در فضای میان سیاره ای است وارد جو زمین می شود به علت اختلاف چگالی قابل توجه بین فضای سیاره ای و جو زمین و در عین حال سرعت شهاب واره که چند ده کیلومتر در ثانیه است اصطکاکی ایجاد می شود که منجر به برانگیختگی مولکولهای جوی و همچنین ذوب شدن سطح شهاب واره می شود که در مجموع به شکل یک پدیده نورانی یا شهاب دیده می شود. در صورتی که شهاب واره به حد کافی بزرگ و سرعت آن کم باشد قسمتی از آن می تواند به شکل شهاب سنگ به سطح زمین برسد. شهاب سنگ های تازه سقوط کرده بر خلاف شهاب سنگهایی که پس از هزاران سال پیدا می شوند بسیار بکر هستند و اطلاعات نابی را در مورد خاستگاه خود در اختیار قرار می دهند . این نکته ها در مورد شهاب واره های کمتر از نیم متر صحت دارند
۱- دید سه بعدی پیدا کنید
برای پیدا کردن یک شهاب سنگ تازه سقوط کرده (در صورتی که سقوط قطعات آن گزارش نشده باشد) باید از تصاویر و گزارشات رصدی مربوط به شهاب استفاده کرد.
زمانی که یک شهاب در ارتفاع ۸۰ تا ۱۰۰ کیلومتری بالاتر از سطح زمین شکل می گیرد ، آن را می توان در منطقه ای به شعاع چند چند صد کیلومتر دیدگ به علت رویت شهاب در گنبد آسمان که دیدی دو بعدی به ما می دهد، باید از گزارشات رصدی مختلف از دور تا مکان سقوط شهاب استفاده کرد تا دید سه بعدی از مکان و جهت حرکت شهاب واره به دست آورد.
۲- نورها و انفجارها را رصد کنید
شهاب واره های بزرگ قابلیت نفوذ به لایه های پایینی جو را دارند. در ارتفاع حدود ۵۰ کیلومتری به دلیل بیشتر بودن چگالی جو زمین، بیشتر شهاب واره ها تحمل تنش موجود را نداشته و از هم گسسته می شوند. این گسستگی باعث سقوط تازه سنگ و در نتیجه ایجاد نورها و انفجارهای پی در پی می شوند.

شهاب سنگ
۳ صدای انفجارها را بشنوید
به دلیل سرعت بالای شهاب واره که حتی در ۵۰ کیلومتری هم بسیار بیشتر از سرعت صوت است موج شوکی ایجاد می شود که همراه با صدای انفجارهای متوالی است.
۴ به روشن یا خاموش بودن سنگ توجه کنید
بیشتر شهاب واره هایی که در این حد به لایه های زیرین جو وارد شده اند، می توانند شهاب سنگی نیز از خود به جا گذارند
شهاب واره پس از نفوذ در جو از سرعتش کاسته شده و دیگر نور افشانی نمی کند . در این مرحله سنگ در حالت خاموش و شکل سقوط آزاد با سرعت تنها ۴۰۰تا ۵۰۰ کیلومتر در ساعت به سطح زمین برخورد می کند
۵-مکان رویت شهاب را مشخص کنید
مهم ترین بخش، مکان رصد گر است که می تواند پراکندگی مکانی مشاهده ی شهاب را نشان دهد . به یاد داشته باشید که هر چقدر شهاب در ارتفاع بالایی در جو دیده شود افراد در ابعاد وسیع تری قادر به مشاهده آن خواهند بود.
۶- به زمان رویت شهاب دقت کنید
زمان رویت شهاب، از این جنبه به کار می آید که می تواند مشخص کند که شهاب مشاهده شده، شهاب شهای واحدی است یا اینکه چندین شهاب دیده شده اند
۷-مسیر حرکت شهاب
جهت یابی رصدگر و شهاب، از این لحاظ مهم است که می تواند در رابطه با نقطه ی پایانی شهاب در جو اطلاعات بدهند که در واقع بالای سر منطقه ای است که شهاب سنگ سقوط کرده است.
۸-به مکان گذر شهاب دقت کنید
در نظر داشته باشید که اگر شهاب از بالای شر شماره شود، نسبت به فردی که شهاب را در افق دیده، شما زمان بیشتری را ثبت خواهید کرد (زیرا قادر به ثبت تمام لحظات نور افشانی آن هستید)
بیشتر آذر گوی هایی که شهاب سنگ آنها به زمین می رسند ، در صورتی که از بالای سر ناظر رد شوند به مدت حدود پنج ثانیه دیده می شوند
۹-به اختلاف زمانی نور و صدا دقت کنید
برای پی بردن به ارتفاع شهاب در لحظه ی انفجار از اختلاف زمانی بین مشاهده و صدا استفاده می شود. این اختلاف زمانی در نتیجه اختلاف سرعت نور و صوت ایجاد می شود.

منبع : دانستنیها

 

پارس کده

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید