""

تنبیه هایی که وحشیانه ترین تنبیه‌ها در دنیا شناخته شدند

2

تنبیه های و حشیانه در دنیا کدامند

وحشیانه ترین تنبیه‌ها در دنیا:

تنبیه بدنی در کل  تاریخ و قرون و اعصار یکی از کارهای زشت بوده است و هیچ زمانی مورد تاییدکسی قرار نگرفته است اما در تمام این مدت تنبیه های متفاوت وجود داشته است.   در میان تنبیه هایی که تا به حال انجام شده است برخی جلوه بیشتری پیدا کرده اند و به نوعی از باقی دلخراش تر بوده اند که در ادامه به برخی از آن ها می پردازیم.

*تنبیه معترضین آمریکایی  

این افراد که به خاطر وضع نا به سامان کشورشان در محل هایی دور هم جمع شده بودند به وحشیانه ترین روش ها تنبیه شدند. دولت برای مقابله با این افراد از گازهای سمی، ماشین آب پاش و همچنین باتوم های برقی استفاده می کند که هر کدام می توانند باعث ایجاد اختلالات و یا حتی مرگ افراد شوند.

*تنبیه ساوانا هاردین

“ساوانا هاردین” این کودک ۹ ساله بعد از اینکه به مدت سه ساعت بدون وقفه دویده بود جان خودش را از دست داد. او به خاطر دروغ گفتن به مادربزرگش در مورد جعبه شکلات ها به این گونه تنبیه شده بود. او در طول این مدت بدنش کم آب می شود و از فرط تشنگی و خستگی جان خودش را از دست داد. مادر و مادر بزرگ این کودک به جرم قتل بازداشت شدند.

*شکنجه پنکاج سینگه

این پسر بچه که تنها ۶ سال سن داشت بر اثر تنبیه که مسئولین مدرسه برای او انتخاب کردند جان خودش را از دست داد. این پسر بچه به خاطر انجام ندادن تکالیفش به یک زیر زمین منتقل شده و در آنجا مریض و سپس جان خودش را از دست داد. والدین این بچه شکایت های بسیاری علیه مدرسه نوشتند.

*تنبیه هی لایشنگ

پدر بی رحم فرزند ۴ ساله خودش را مجبور کرد تا در برف و بدون هیچ کفش و یا لباسی بدود. این پسر بچه که تنها لباس زیر به تن داشت از این تنبیه جان سالم به تن برد و بعداها پدر او در این مورد گفت: می خواستم پسر بدنی قوی پیدا کند .

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

۲ دیدگاه

نظر خود را بیان کنید