""

یک تست روانشناسی متفاوت.چه چیز این صحنه کم است

0

یکی از روش های روانشناسی برای بررسی اشخاص اینه که مثلا به کودکان می گویند شما یه نقاشی بکش و روان شناسان با توجه به آن نقاشی  پی به حالات شخص می برند.

اما امروز ما یک تابلوی نقاشی برای تست روانشناسی قرار دادیم و شما به تابلو نگاه کنید و بگویید چه چیز این تابلو کم است

تابلویی که در عکس می‌بینید جاده‌ای را نشان می‌دهد که به یک خانه منتهی می‌گردد. این صحنه چه چیزی کم دارد؟

 

عکس وتست روانشناسی

عکس

جوابتان کدام یک از موارد زیر است؟

درخت ؟

یک آبگیر برکه ؟

آدم ؟

یک تکه ابر؟

ماشین ؟

خب جواب شما چه بوده؟

 

درخت:

اگر در این عکس به نظر شما  درخت کم است شما در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رشد معنوی خودتان است.

یک آبگیر برکه:

اگر در این تصویر یک برکه آبگیر به نظر شما کم است پس شما کسی هسنید که در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید داشتن یک رویا است.

آدم ها:

اگر پاسخ شما آدم باشد پس در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید رابطه داشتن با افراد دیگرست.

یک تکه ابر:

اگر تکه ابری را کم می بینید پس شما در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید دوستتان است.

یک ماشین:

وام اگر شما یک ماشین در این عکس تست رونشناسی کم می بینید پس در زندگی شخصی، به بیشترین چیزی که اهمیت می‌دهید پول است.

 

 

 

 

 

مطالب مرتبط

اشتراک:

درباره نویسنده

نظر خود را بیان کنید